MOPS Chojnice
Powróć do: Informacje

Korpus Wsparcia Seniorów

„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach informuje, iż przystępuje do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów ”na rok 2022 

W związku z ogłoszonym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w celu zapewnienia pomocy seniorom zapraszamy osoby z terenu miasta Chojnice, zainteresowane tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach, w terminie do 15 lutego 2022 r

Ze względu na konieczność ograniczenia wizyt w Ośrodku, zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonów: 52 3800-231, 52 3800-228, 52 39 77-121.

Celem głównym Programu jest zapewnienie możliwości bezpiecznego funkcjonowania osób starszych w ich miejscu zamieszkania poprzez nawiązanie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi skupiającymi środowiska młodzieżowe, a także wolontariuszami tworząc lokalne partnerstwa.

Program skierowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W ramach programu realizowane będą dwa moduły działań:

 • Moduł I, którego celem będzie zapewnienie wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie, wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie  gminy.
 • Celem Modułu II będzie poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do „opieki na odległość” poprzez  zakup tzw. opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi.
Moduł I programu zakłada:
 • Wsparcie społeczne,
 • Ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej,
 • Wsparcie psychologiczne,
 • Wsparcie w czynnościach dnia codziennego.
W ramach Modułu II programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. opasek bezpieczeństwa wyposażonych w co najmniej dwie z następujących funkcji:
 • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, 
 • detektor upadku, 
 • czujnik zdjęcia opaski,
 • lokalizator GPS,
 • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
 • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe.
W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Miasta Chojnice do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chojnicach w celu zgłoszenia potrzeb w przedmiotowej sprawie.