Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

2020

Logo EFS

2020-12-01

Projekt "Stop wykluczeniu - start na pracę"
Spotykamy się z doradcą zawodowym! Uczestnicy poznają swoje predyspozycje zawodowe i wybierają właściwy dla siebie kierunek szkolenia zawodowego. 


2020-10-10

Projekt "Stop wykluczeniu - start na pracę"
Uczestnicy projektu Stop wykluczeniu – start na pracę zakończyli udział w grupowym wsparciu psychologicznym – rozwój kompetencji osobistych i społecznych Kontynuują natomiast udział w warsztatach motywujących z zakresu umiejętności rodzicielskich. Spotykają się także z brokerem edukacyjnym. 

Na zajęciach z psychologiem nabyli/ poszerzyli swoją wiedzę na temat stresu, asertywności, umiejętności komunikowania się i negocjowania. Ponadto uczą się świadomego rodzicielstwa, świadomej komunikacji z dziećmi, jak wspierać rozwój emocjonalny z dzieckiem. 

 


2020-09-18

Zapytanie o szacowanie wartości:
- Usługi świadczone przez pielęgniarkę dla osób niesamodzielnych
- Rehabilitant/fizjoterapeuta dla osób niesamodzielnych
- Opiekun/asystent dla osób niesamodzielnych


2020-08-10

Projekt "Stop wykluczeniu - start na pracę"
Ruszyła III edycja projektu Stop wykluczeniu – star na pracę. 

Zrekrutowano 45 kandydatów do projektu. Z grupy tej wybrano ostatecznie 30 UP.

Uczestnicy w miesiącu czerwcu i lipcu br. wzięli udział w spotkaniach indywidualnych z psychologiem, doradcą zawodowym oraz pracownikiem socjalnym. Przy pomocy specjalistów utworzono  dla każdego z uczestników ścieżkę reintegracji. 

W miesiącu lipcu każdy z uczestników podpisał kontrakt socjalny, który będzie realizował przy pomocy pracownika socjalnego. 

Uczestnicy aktualnie spotykają się z psychologiem, korzystają ze wsparcia brokera edukacyjnego. Przygotowują się do grupowych warsztatów z psychologiem. 


2020-07-30

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach wraz z Pomorskim Instytutem Kariery i Doradztwa Zawodowego w Chojnicach przystępuje do realizacji projektu współfinansowanego ze środków EFS „ Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 06.02, Poddziałania: 06.02.02. Czytaj dalej.


2020-01-31

Kontynuujemy działania w projekcie „Stop wykluczeniu – start na pracę ” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej – 06. Integracja, Działania : 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałania: 06.01.02. Aktywizacja społeczno – zawodowa.

Uczestnicy projektu zakończyli udział w szkoleniach zawodowych. Nabyli kompetencje bądź kwalifikacje zawodowe. Za udział w szkoleniu Uczestnicy otrzymają stypendium szkoleniowe.

10 Uczestników - 7 K i 3 M, w miesiącu lutym, rozpocznie udział w stażach zawodowych u lokalnych pracodawców. Staże zakończą się 30.04 br.

Zapraszamy kolejnych chętnych do udziału w III edycji projektu.

Zainteresowanych prosi się o kontakt z koordynatorem projektu lub pracownikiem socjalnym. Naprawdę warto!

 


Projekt "Stop wykluczeniu - start na pracę"

Opis projektu "Stop wykluczeniu - start na pracę"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach zaprasza do udziału w projekcie „Stop wykluczeniu - start na pracę" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 - 31.10.2022.

Cel projektu:

Zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
Projekt ukierunkowany jest na zwiększenie zatrudnienia 120 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z miasta Chojnice, w szczególności do osób niepełnosprawnych, korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, nieaktywnych zawodowo i osób z niskim wykształceniem lub jego brakiem.

Oferta projektu:

W ramach projektu oferujemy:

 • poradnictwo psychologiczne indywidualne i grupowe,
 • poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe, 
 • spotkania z brokerem edukacyjnym, 
 • praca socjalna, 
 • szkolenia zawodowe dobrane do indywidualnych potrzeb i predyspozycji, 
 • 3 miesięczne staże zawodowe, 
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7/osobą zależną, 
 • poczęstunek podczas zajęć, 
 • zasiłek celowy, 
 • stypendium szkoleniowe, 
 • stypendium stażowe, 
 • zajęcia dla dzieci uczestników projektu (zajęcia edukacyjne, rekreacyjne, dopłaty do wycieczek szkolnych).


Planowane efekty projektu:

 1. Objęcie wsparciem 120 osób, w tym 60 z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu miasta Chojnice,
 2. Zdobycie kwalifikacji zawodowych przez co najmniej 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
 3. Zmotywowanie i przygotowanie beneficjentów projektu do poszukiwania pracy po zakończeniu projektu, 
 4. Podjęcie pracy po zakończeniu projektu przez co najmniej 19 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (łącznie z pracą na własny rachunek).


Wartość projektu wynosi 1 727 402,88 zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa wynosi 1 468 292,45 zł.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie przedstawiamy tutaj.

Wszelkie informacje dotyczące uczestnictwa w projekcie dostępne są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach pokój 109, lub pod numerem telefonu (52) 3977121.

Serdecznie zapraszamy!

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.