Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

2021

2021-10-18

ZAPYTANIE OFERTOWE
Świadczenie usług specjalistycznych w ramach projektu „Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice”. 

Zapytanie ofertowe


2021-07-19

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach realizujący projekt ,,Stop wykluczeniu - start na pracę” inforrnuje o wyborze wykonawcy.

Informacja o wyborze wykonawcy


2021-07-07

Rozeznanie Rynku - Działanie 06.02. Usługi społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Nazwa projektu: Stop wykluczeniu - start na pracę.

Zapytanie ofertowe na usługę doradcy zawodowego


2021-06-30

Ogłoszenie o zamówieniu usługi Świadczenie usług cateringowych do Punktu opieki Dziennej i PlacówkiWsparcia Dziennego

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
zał. 1 - Formularz oferty
zał. 2 - SOPZ
zał. 3 - Projekt umowy
zał. 4 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków
zał. 5 - Wykaz usług
zał. 6 - Wykaz osób
zał. 7 - Potencjał techniczny


2021-06-10

Zapytanie ofertowe na dostawę komputerów do Punktu Opieki Dziennej i Placówki Wsparcia Dziennego w ramach projektu " Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice"

Zapytanie ofertowe


2021-06-09

Ogłoszenie o zamówieniu usługi: Świadczenie usług cateringowych do Punktu Opieki Dziennej i Placówki Wsparcia Dziennego

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
zał. 1 - Formularz oferty
zał. 2 - SOPZ
zał. 3 - Projekt umowy
zał. 4 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków
zał. 5 - Wykaz usług
zał. 6 - Wykaz osób
zał. 7 - Potencjał techniczny


2021-05-20

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko SPECJALISTA SOCJOTERAPII / WYCHOWAWCA Placówki Wsparcia Dziennego.

Treść ogłoszenia


2021-05-19

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko OPIEKUNA / ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ I NIESAMODZIELNEJ.

Treść ogłoszenia


2021-05-14

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza postępowanie na " Świadczenie usług cateringowych do Punktu Opieki Dziennej i Placówki Wsparcia Dziennego".

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
zał. 1 - Formularz oferty
zał. 2 - SOPZ
zał. 3 - Wzór umowy
zał. 4 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków
zał. 5 - Wykaz usług
zał. 6 - Wykaz osób
zał. 7 - Potencjał techniczny


2021-03-30

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Świadczenie usług cateringowych do Punktu Opieki Dziennej i Placówki Wsparcia Dziennego.

Ogłoszenie o zamówieniu 31.03.2021
SWZ Catering
zał. 1 - Formularz oferty
zał. 2 - SOPZ
zał. 3 - Wzór umowy
zał. 4 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków
zał. 5 - Wykaz dostaw


2021-03-30

Zarządzenie Nr 13/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach z dnia 30.03.2021r. w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu „Stop wykluczeniu – start na pracę”.

Treść zarządzenia


2021-03-25

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza nabór kandydatów na: ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ w związku z przystąpieniem do programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021.

Treść ogłoszenia


2021-03-25

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza nabór kandydatów na: SWIADCZENIE USŁUG OPIEKUNA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ w związku z przystąpieniem do programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2021.

Treść ogłoszenia


2021-03-12

Zarządzenie Nr 11 /2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach z dnia 12.03.2021r.w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji konkursowych w roku 2021 w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w ramach projektu „Stop wykluczeniu – start na pracę” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zarządzenie Nr 11 /2021 Dyrektora MOPS w Chojnicach z dnia 12.03.2021r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t j. Dz. U. z 2020 poz. 1057 z późn.zm.) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 wskazanej wyżej ustawy, do udziału w pracach komisjach konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych w ramach projektu „Stop wykluczeniu – start na pracę” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2021 Dyrektorz MOPS w Chojnicach z dnia 12.03.2021r.


2021-02-26

Zarządzenie Nr 10/21 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach z dnia 26.02.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu „Stop wykluczeniu – start na pracę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).

Zarządzenie Nr 10/21 Dyrektora MOPS w Chojnicach z dnia 26.02.2021r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym polegającym na świadczeniu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym i społecznym dla uczestników projektu „Stop wykluczeniu – start na pracę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym polegającym na świadczeniu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym i społecznym dla uczestników projektu „Stop wykluczeniu – start na pracę”.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.