Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Informacje

Opieka Wytchnieniowa

Logo

2024-03-28

 

Gmina Miejska w Chojnicach przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, który w całości finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Całkowity koszt zadania to 191 862,00 zł.

Program na terenie Gminy Miejskiej Chojnice realizowany będzie w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnością poprzez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Dzięki temu wsparciu opiekunowie czasowo odciążeni od codziennych obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki będą mieli czas na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne z wyżej wymienionym, którzy wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Uczestnik programu za usługi  opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

W pierwszej kolejności z usług opieki wytchnieniowej będą mogli skorzystać członkowie rodzin lub opiekunowie osób z niepełnosprawnością stale przebywających w domu, tj. takich, które nie korzystają z ośrodków wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pobytu, z warsztatów terapii zajęciowej, lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących. Pod uwagę brane będą również stan zdrowia i sytuacja życiowa uczestników Programu oraz osób z niepełnosprawnościami.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem na terenie Gminy Miejskiej Chojnice wsparcie w formie opieki wytchnieniowej zostało przewidziane dla 33 osób, tj. 30 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dla 3 dzieci do 16. roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, w łącznej ilości 3762 godzin na okres trwania Programu.

2023-11-03

Gmina Miejska w Chojnicach informuje, że w dniu 30 października 2023 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności lub
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r. poz.100, z późn. zm.)

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub innych źródeł.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2024 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Z uwagi konieczność określenia skali potrzeb w zakresie realizacji Programu prosi się osoby zainteresowane o kontakt telefoniczny z pracownikiem socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach:
Beata Paluch - tel. 523-800-218
Joanna Rutkowska-tel.523-800-219
lub e-mailowy: b.plauch@mopschojnice.pl, j.rutkowska@mopschojnice.pl
w terminie do 13 listopada 2023 r.

Szczegółowe informacje o Programie dostępne pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024


Informacja o dofinansowaniu ze środków Funduszu Solidarnościowego – Opieka wytchnieniowa - edycja 2023

Gmina Miejska w Chojnicach przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023, który w całości finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Całkowity koszt zadania to 184 000 zł.

Program na terenie Gminy Miejskiej Chojnice realizowany będzie w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Dzięki temu wsparciu opiekunowie czasowo odciążeni od codziennych obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki będą mieli czas  na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne z wyżej wymienionym, którzy wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

Uczestnik programu za usługi  opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

W pierwszej kolejności z usług opieki wytchnieniowej będą mogli skorzystać członkowie rodzin lub opiekunowie osób z niepełnosprawnością sprzężoną/złożoną, wymagających wysokiego poziomu wsparcia czy stale przebywających w domu, tj. takich, które nie korzystają z ośrodków wsparcia lub placówek całodobowych. Pod uwagę brane będą również stan zdrowia i sytuacja życiowa uczestników Programu.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakres niezbędnego wsparcia. Ocena dokonywana jest na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka.

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem na terenie Gminy Miejskiej Chojnice wsparcie w formie opieki wytchnieniowej zostało przewidziane dla 23 osób, tj. 20 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dla 3 dzieci niepełnosprawnych, w ilości do 200 godzin na każdego Uczestnika  na okres trwania Programu.


2022-03-25

Gmina Miejska w Chojnicach przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022, który w całości finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

Całkowity koszt zadania to 274 176 zł.

Program na terenie Gminy Miejskiej Chojnice realizowany będzie w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Dzięki temu wsparciu opiekunowie czasowo odciążeni od codziennych obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki będą mieli czas  na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. 

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne z wyżej wymienionym, którzy wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawowania całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną.

Uczestnik programu za usługi  opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

W pierwszej kolejności z usług opieki wytchnieniowej będą mogli skorzystać członkowie rodzin lub opiekunowie osób z niepełnosprawnością sprzężoną/złożoną, wymagających wysokiego poziomu wsparcia czy stale przebywających w domu, tj. takich, które nie korzystają z ośrodków wsparcia lub placówek całodobowych. Pod uwagę brane będą również stan zdrowia i sytuacja życiowa uczestników Programu.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakres niezbędnego wsparcia. Ocena dokonywana jest na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka.

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem na terenie Gminy Miejskiej Chojnice wsparcie w formie opieki wytchnieniowej zostało przewidziane dla 28 osób, tj. 20 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dla 8 dzieci niepełnosprawnych, w ilości do 240 godzin na każdego Uczestnika  na okres trwania Programu.


Opieka wytchnieniowa - Edycja 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach w związku z ogłoszonym w dniu 11 października 2021 r. przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naborem wniosków do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia i spełniające kryterium określone w Programie.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1.  dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, 
 2.  osobami posiadającymi: 
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
Usługi opieki wytchnieniowe przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osoba niepełnosprawną.
Program będzie realizowany w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. 
W godzinach realizacji opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz 1876 ze zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub innych źródeł.
Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2022 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa-edycja 2022”.
Z uwagi na krótki termin składania wniosków przez gminy (do 22 października 2021 r.) określając skalę potrzeb w zakresie realizacji Programu prosi się osoby zainteresowane lub ich opiekunów o kontakt telefoniczny z pracownikiem socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach:
Elizą Żuchlińską -  tel. (52) 380-02-28
w terminie do 21 października 2021 r. do godziny 12.00.
Szczegółowe informacje o Programie dostępne pod adresem:
 

Logo

Informacja o dofinansowaniu ze środków Funduszu Solidarnościowego – Opieka wytchnieniowa - edycja 2021

Gmina Miejska w Chojnicach przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 który jest finansowany w całości z Funduszu Solidarnościowego. Całkowity koszt zadania to 157 560 zł.

Program na terenie Gminy Miejskiej Chojnice realizowany jest w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogli przeznaczyć na odpoczynek jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Uczestnik programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem na terenie Gminy Miejskiej Chojnice wsparcie w formie opieki wytchnieniowej zostało  przewidziane dla 35 opiekunów sprawujących bezpośrednią  opiekę nad dorosłym niepełnosprawnym członkiem rodziny oraz dla 5 opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem. Do realizacji usługi opieki wytchnieniowej zatrudniono  opiekunów, którzy realizują usługi opieki wytchnieniowej w wymiarze 100 godzin dla osoby dorosłej i 90 godzin dla dziecka w całym okresie trwania programu.  

 


Logo

Program "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach planuje przystąpić do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2021r.

Celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Program kierowany jest do mieszkańców miasta Chojnice sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1.  dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi (zgodnie z art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).
Osoby zainteresowane skorzystaniem z opieki wytchnieniowej prosimy o kontakt z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach:
W związku z koniecznością przygotowania wniosku na Państwa zgłoszenia czekamy do 28 grudnia 2020r.
Więcej informacji o Programie dostępnych jest na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
Załączniki do pobrania:

MRPiPS
Opieka wytchnieniowa - Edycja 2020
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach przystąpił do kolejnej edycji programu pod nazwą „Opieka wytchnieniowa” edycja 2020 realizowanego ze środków Funduszu  Solidarnościowego.
Celem głównym Programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2020 jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad: 
 1.  dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności 
 2.  osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności 
- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.
Wsparciem mogą zostać objęte osoby niekorzystające z innych form usług w miejscu zamieszkania. 
Kryteria kwalifikacji do udziału w programie:
 • Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne orzeczenie równoważne dołączone do karty zgłoszenia. 
 • Liczba punktów przyznanych w karcie oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM (od 0 do 75 punktów). 
O zakwalifikowaniu do programu decyduje kolejność złożonych wniosków oraz liczba punktów przyznanych w karcie oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM.
W celu zapewnienia kompleksowości udzielanego wsparcia w karcie zgłoszenia do „Programu opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 należy wskazać usługi, z których chce korzystać opiekun. 
Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w postaci świadczenia usługi wytchnieniowej muszą złożyć prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z załącznikami. 
Termin naboru wniosków: 
Wnioski przyjmowane są od dnia 02 lipca 2020 r. do dnia 17 lipca 2020 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 
(52)397-25-94, (52)397-77-121 
Pracownicy socjalni: p. Beata Paluch i p.Joanna Rutkowska.
Miejsce składania wniosków:
Kompletne wnioski można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach, Pl. Niepodległości 7, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.00 lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@mopschojnice.pl
Do pobrania:
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.