Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Informacje

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

2024-03-07

Gmina Miejska w Chojnicach przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ”Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który jest finansowany z Funduszu Solidarnościowego.
Całkowity koszt zadania to 1 104 379,50zł.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla:

 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego;
 • dzieci do ukończenia 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Program ma na celu zwiększenie możliwości zaspokajania potrzeb osoby z niepełnosprawnością oraz włączenie jej w życie społeczne.

Uczestnik Programu za usługi asystencji nie ponosi odpłatności.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

 • wsparcia uczestnika Programu w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymania higieny osobistej ;
 • wsparcia w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 • wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 • wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem;
 • wsparcie w zaprowadzaniu i odbieraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej .

Usługi asystencji osobistej w 2024 roku będą realizowane dla 60 osób (50 osób legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 10 dzieci z legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności z określonymi wyżej wskazaniami) w łącznej liczbie godzin 20.440.

2023-08-25

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach informuje, że w dniu 16 sierpnia 2023 r. Ministrostwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

 1. dzieci do ukończenia16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt.7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub w stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn.zm.).

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w rożnych sferach życia, w tym:

 • wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym w utrzymaniu higieny osobistej,
 • wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,
 • wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
 • wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub innych źródeł.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2024 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Z uwagi na konieczność określenia skali potrzeb w zakresie realizacji Programu prosi się osoby zainteresowane lub ich opiekunów o kontakt telefoniczny z pracownikiem socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach:
Beata Paluch - tel. 523-800-218
Joanna Rutkowska - tel.523-800-219
lub e-mailowy: b.plauch@mopschojnice.pl, j.rutkowska@mopschojnice.pl
w terminie do 7 września 2023 r.

Szczegółowe informacje o Programie dostępne pod adresem:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024


Logo Asystent osoby niepełnosprawnejInformacja o dofinansowaniu ze środków Funduszu Solidarnościowego – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

Gmina Miejska w Chojnicach przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023, który w całości finansowany jest ze środków  Funduszu Solidarnościowego.

Całkowity koszt zadania to  677 050 zł.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego jako formy ogólnodostępnego wsparcia przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla:

 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego;
 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Celem rozpowszechnienia usług asystenta jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. Program ma na celu również dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku.

Uczestnik programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mogą w szczególności polegać na pomocy w:

 • wykonywaniu przez uczestnika Programu czynności dnia codziennego ;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca; 
 • załatwianiu  przez uczestnika Programu spraw urzędowych;
 • korzystaniu przez uczestnika Programu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu i odebranie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej . 

Zgodnie ze złożonym wnioskiem usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2023 roku mają być realizowane dla 40 osób (30 osób legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 10 dzieci z legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności z określonymi wyżej wskazaniami) w łącznej liczbie godzin 16 520.


2022-03-25

Gmina Miejska w Chojnicach przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022, który w całości finansowany jest ze środków  Funduszu Solidarnościowego

Całkowity koszt zadania to 1 085 841 zł.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego jako formy ogólnodostępnego wsparcia przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla:

 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego;
 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Celem rozpowszechnienia usług asystenta jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. Program ma na celu również dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku.
Uczestnik programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.
Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mogą w szczególności polegać na pomocy w:
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu; 
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca; 
 • załatwianiu spraw urzędowych; 
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy); 
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej. 
Zgodnie ze złożonym wnioskiem usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2022 roku mają być realizowane dla 40 osób (30 osób legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 10 dzieci z legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności z określonymi wyżej wskazaniami) w łącznej liczbie godzin 25 200. 
  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach w związku z ogłoszonym w dniu 11 października 2021 r. przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naborem wniosków do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia i spełniające kryterium określone w Programie.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej:

 1.  dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2.  osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).
Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mogą polegać na pomocy w:
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe),    
 • zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 • załatwianiu spraw urzędowych nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami, - korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.
W godzinach realizacji opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz 1876 ze zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub innych źródeł.
Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2022 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022”.
Z uwagi na krótki termin składania wniosków przez gminy (do 22 października 2021 r.) określając skalę potrzeb w zakresie realizacji Programu prosi się osoby zainteresowane lub ich opiekunów o kontakt telefoniczny z pracownikiem socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach:
Elizą Żuchlińską -  tel. (52) 3800228
w terminie do 21 października 2021 r. do godziny 12:00.
 
Szczegółowe informacje o Programie dostępne pod adresem:
 

Informacja o dofinansowaniu ze środków Funduszu Solidarnościowego – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021

 Program “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 – dodatkowy nabór zgłoszeń

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 ogłasza nabór uzupełniający uczestników do objęcia wsparciem z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lub orzeczeniem równoważnym do ww.

Program realizowany będzie do 31.12.2021r.

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia przy wykonywaniu czynności dnia codziennego, załatwianiu spraw urzędowych, wyjściu, powrocie lub dojazdach do wybranych przez uczestnika miejsc, ograniczaniu skutków niepełnosprawności ,poprawie funkcjonowania w życiu społecznym poprzez uczestnictwo m.in. w wydarzeniach kulturalnych, religijnych i itp.

Program jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Udział w programie osób jest całkowicie nieodpłatny.

Nabór prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach. Kontakt osobisty w siedzibie ośrodka pokój nr 116, bądź pod nr telefonu kontaktowy 523-800-218 lub 523-800-219 lub elektronicznie na adres sekretariat@mopschojnice.pl

 


 

Gmina Miejska w Chojnicach przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, który jest finansowany w całości z Funduszu Solidarnościowego. Całkowity koszt zadania to 131.302,00 zł.

Głównym celem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego jako formy ogólnodostępnego wsparcia przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla:

 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego;
 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Celem rozpowszechnienia usług asystenta jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności.

Uczestnik programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Do zadań Asystenta należą m.in.:

 • pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego,
 • pomoc w wyjściu, powrocie oraz w dojazdach w wybrane przez Uczestnika miejsca np. placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, placówki oświatowe, świątynie, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne i inne miejsc wskazane przez Uczestnika programu,
 • pomoc w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • pomoc w załatwieniu spraw urzędowych;
 • pomoc w korzystaniu z dóbr kultury.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2021 roku mają być realizowane do 12 osób, w tym 4 dzieci.


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach planuje przystąpić do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021. Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2021r.

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.