MOPS Chojnice
Powróć do: Projekty EFS

2021

Logo EFS

2021-09-10

TRWAŁOŚĆ PROJEKTU

Fundacja Palium informuje, iż z dniem 28.02.2021r. zakończył realizację Projektu pn. "Dzienny Dom Pomocy Fundacji Palium". Projekt nr RPPM.06.02.02-22-0046/17-01, realizowany był w ramach w ramach projektu pn. "Dzienny Dom Pomocy Fundacji Palium " współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w latach 2014-2020

Fundacja Palium informuje, iż posiada instytucjonalną gotowość do świadczenia usług utworzonych w ramach projektu co najmniej przez okres dłuższy od okresu odpowiadającemu okresowi realizacji projektu( przez 30 miesięcy od zakończenia projektu) od 1.03.2021 do 31.08.2023 W projekcie stworzono 20 miejsc świadczenia usług opiekuńczych. Formy wsparcia: zajęcia pod opieką terapeuta zajęciowy, opiekun, pielęgniarka , rehabilitant, psycholog.


2021-09-02

Projekt "Stop wykluczeniu - start na pracę"
Wyłoniliśmy 30 Uczestników/czek projektu. Uczestnicy ostatniej edycji uczęszczają aktualnie  na zajęcia z brokerem edukacyjnym. Jeszcze w miesiącu wrześniu rozpoczną zajęcia indywidualne i grupowe z psychologiem. Później przyjdzie czas na spotkania z doradcą zawodowym i na usługę asystencką… Wszystko po to, aby kompleksowo wspierać naszych Uczestników!


2021-05-06

Projekt "Stop wykluczeniu - start na pracę"
Zapraszamy Podopiecznych MOPS do udziału w IV,  ostatniej już edycji projektu – Stop wykluczeniu – start na pracę!

Swoje zaproszenie kierujemy przede wszystkim do osób z orzeczoną niepełnosprawnością, mających małe doświadczenie zawodowe oraz niskie kwalifikacje.

Dzięki wsparciu w projekcie możesz zmienić swoją sytuację osobistą, zawodową!

Formularze rekrutacyjne dostępne u każdego pracownika socjalnego oraz koordynatora projektu.


2021-05-06

Projekt "Stop wykluczeniu - start na pracę"
10 Uczestników/czek projektu nabywa praktycznych umiejętności w ramach staży zawodowych u pracodawców. Mamy nadzieję, że ich wiedza, nabyte doświadczenie i pełne zaangażowanie zaowocuje podpisaniem umowy!


2021-04-09

Projekt "Stop wykluczeniu - start na pracę"
Jesteśmy w trakcie szkoleń zawodowych!

Uczestnicy szkolą się jako pomoc kuchenna, pracownik gospodarczy z uprawnieniami SEP do 1 kV, operator wózka widłowego, stylista paznokci. Najliczniejszą jednak grupę szkoleniową tworzą pracownicy biurowi oraz opiekunowie osób starszych i niepełnosprawnych. 

Kierunki szkoleń Uczestnicy/czki wybrali z pomocą doradcy zawodowego. W wyborze uwzględniono ich predyspozycje zawodowe, oczekiwania oraz realne możliwości podjęcia zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.


2021-02-09

Projekt "Stop wykluczeniu - start na pracę"
Uczestnicy projektu skorzystali z kolejnego wsparcia jakim były Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy. Podczas zajęć poszerzyli swoją wiedzę o skuteczne metody poszukiwania pracy, poznali oczekiwania pracodawców, sporządzili swoje dokumenty aplikacyjne i przygotowali się praktycznie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą.