MOPS Chojnice
Powróć do: Jednostki Podlegle

Dom Dziennego Pobytu

Dom Dziennego Pobytu w Chojnicach funkcjonuje już od 16 września 1982 roku - roku poświęconym ludziom „złotego wieku”.  
Ośrodek wsparcia roztacza opiekę nad osobami starszymi zamieszkałymi na terenie Chojnic. Do dyspozycji mieszkańców DDP są: sala terapii zajęciowej, sala telewizyjna, jadalnia/stołówka i ogród. Mieszkańcy mają zapewnione 3 odpłatne posiłki dziennie.

W czasie pobytu mieszkańcy mają zorganizowany i wypełniony czas. W ramach terapii zajęciowej prowadzone są zajęcia z: muzykoterapii zaadaptowanej do specyficznych potrzeb osób starszych, urozmaicone formy zajęć z podkładem muzycznym oraz aktywny śpiew. Prowadzona jest także choreoterapia, zwłaszcza zabawy taneczne. Mieszkańcy mogą ćwiczyć swoją pamięć i wyobraźnię podczas zajęć intelektualnych z cyklu treningów sprawności umysłowej. W ramach tych zajęć mieszkańcy rozwiązują krzyżówki, quizy, zagadki, rebusy, testy z pytaniami, biorą udział w konkursach typu: „Jaka to melodia?”, „Familiada” czy „Koło fortuny”. W Domu prowadzi się również arteterapię, czyli różnorodne formy zajęć plastyczno-technicznych (malarstwo, rysunek, prace w drewnie, gipsie, robótki na drutach i szydełku, szycie, zdobnictwo, pamiątkarstwo). Regularnie odbywa się gimnastyka oddechowa i ogólnousprawniająca przystosowana do możliwości osób starszych. W ramach zajęć kulturalno-oświatowych przygotowywane są okolicznościowe programy artystyczne, mieszkańcy mają okazję zwiedzać muzea, oglądać wystawy, uczestniczyć w spotkaniach z ciekawymi ludźmi. Organizowane są również wycieczki i zorganizowane turnusy rehabilitacyjne do sanatorium.  Do dyspozycji mieszkańców jest także ogród, który jest  zagospodarowany, aby mieszkańcom udogodnić przebywanie w nim w okresie wiosennym i letnim.

Dewiza mieszkańców Domu Dziennego Pobytu:
„Na zmiany nie jest nigdy za późno”.