MOPS Chojnice
Powróć do: Jednostki Podlegle

Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy istnieje od 1 grudnia 2004 roku. Budynek ma 2 kondygnacje i mieści się  w centrum miasta Chojnice. Z usług Środowiskowego Domu Samopomocy korzysta  obecnie  35 osób. Dom jest czynny od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie od 7.30 do 15.30. Uczestnicy ŚDS mają zapewnione dwa posiłki dziennie (śniadanie i obiad) opiekę pielęgniarską, psychologa, psychiatry, opiekę terapeutyczno-rehabilitacyjną.

Nadrzędnym celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest podnoszenie jakości życia uczestników i zapewnienie im wsparcia poprzez podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. Wsparcie dotyczy także pomocy w kontaktach społecznych, załatwianiu spraw poza ośrodkiem, podtrzymywaniu kontaktów z rodziną i przyjaciółmi, gospodarowaniu pieniędzmi, aktywnym spędzaniu wolnego czasu i motywowaniu do pracy. Dom  pomaga uczestnikom rozwijać zdolności i zainteresowania oraz wyrabiać zachowania  zbliżone do zwyczajowych norm.

W ośrodku wsparcia realizowana jest terapia zajęciowa w różnych pracowniach pod opieką instruktorów terapii zajęciowej; są to pracownie:

  • stolarska
  • plastyczna
  • krawiecko-rękodzielnicza 
  • rehabilitacyjno-terapeutyczna 
  • kuchenka terapeutyczna  
  • komputerowa 
  • ekologiczna.


Dom zdobią  wytwory pracy uczestników, cieszą one oko i budzą podziw. Oprócz zajęć terapeutycznych  w pracowniach prowadzone są inne cykliczne zajęcia: integracyjne,    edukacjne i logopedyczne oraz  wyjścia na spacer, basen i kręgielnię.   W ŚDS prowadzona jest także psychoedukacja, zarówno dla uczestników, jak i dla ich rodzin.

Uczestnicy  biorą udział w  różnych treningach, tj. higienicznym, kulinarnym, budżetowym, technicznym, lekowym, interpersonalnym i umiejętności praktycznych. Uczestnicy ośrodka wsparcia raz w roku wyjeżdżają na turnus rehabilitacyjny do sanatorium oraz na kilka  jednodniowych wycieczek po Polsce. Biorą udział licznych imprezach, spotkaniach, zabawach i konkursach. Organizują dyskoteki, grille, imprezy okolicznościowe (na przykład: imieniny uczestników, Wigilia, Śniadanie Wielkanocne, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Walentynki, Andrzejki itp.) Placówka posiada piękny duży ogród, z którego uczestnicy szczególnie korzystają w okresie wiosenno-letnim.

Uczestnikiem zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy  może zostać każda osoba, która posiada aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem na korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji.

 Motto Domu:
„Trzeba chcieć istnieć dla drugiego człowieka, aby móc istnieć dla samego siebie.”
L. Lavelle