MOPS Chojnice

Oferty pracy

Ocena 0/5
Oferta pracy - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach poszukuje osób chętnych do pracy w charakterze Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej – zadania w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wymagania:
Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

  • posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
  • posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;

Asystent będzie świadczył pracę w oparciu o umowę zlecenie.

Oferty wraz z dokumentami poświadczającymi posiadane uprawnienia należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Pl. Niepodległości 7 w Chojnicach osobiście (pokój nr 116) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub e-mail: sekretariat@mopschojnice.pl w terminie do dnia 30 kwietnia 2023 r.

Szczegółowe informacje na temat w\w oferty można uzyskać telefonicznie: Beata Paluch tel.523-800-218, Joanna Rutkowska tel.523-800-219.

Oferta pracy – dla kandydatów do świadczenia usług w ramach realizowanego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2023 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach poszukuje osób chętnych do realizacji usług w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wymagania:
Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone przez osoby:

  • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej lub
  • osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu itp.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, powinno zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Osoba świadcząca usługi w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” będzie świadczyła pracę w oparciu o umowę zlecenie.

Oferty wraz z dokumentami poświadczającymi posiadane uprawnienia należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Pl. Niepodległości 7 w Chojnicach osobiście (pokój nr 116) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub e-mail: sekretariat@mopschojnice.pl w terminie do dnia 30 kwietnia 2023 r.

Szczegółowe informacje na temat w\w oferty można uzyskać telefonicznie: Beata Paluch tel.523-800-218, Joanna Rutkowska tel.523-800-219.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności