TeleOpieka

W celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa i w trosce o osoby starsze, samotne, schorowane, o małym stopniu samodzielności Gmina Miejska Chojnice rozważa przystąpienie do Powszechnego Systemu Teleopieki Domowej.

Osoby objęte usługą teleopieki domowej zostaną wyposażone w specjalny aparat telefoniczny oraz niewielki nadajnik w formie bransoletki lub wisiorka. Jeśli źle się poczują, przewrócą lub będą chciały wezwać pomoc, mogą nacisnąć czerwony przycisk w nadajniku. Urządzenie to wyśle sygnał alarmowy do Centrum Operacyjno-Alarmowego. Centrum podejmie stosowną interwencję – nawiąże kontakt z osobą wzywającą pomocy i ustali przyczynę. W razie potrzeby powiadomi bliskich celem sprawdzenia sytuacji na miejscu, a w przypadku braku kontaktu głosowego - wezwie odpowiednie służby. Warunkiem przystąpienia do systemu jest posiadanie stacjonarnego abonamentu telefonicznego lub aktywnego telefonu komórkowego.

W związku z powyższym w celu rozeznania skali potrzeb w tym zakresie na terenie naszego miasta, proszę wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach, ul. Wysoka 1 lub kontakt telefoniczny pod numerem 52 3977-121 do dnia 31 stycznia 2017 roku.

Osoby do kontaktu:
1. Dorota Podemska
2. Dorota Bonk
Copyright 2014 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach