Stowarzyszenie "Spróbuj Sam"

2015-07-17
Stowarzyszenie „Spróbuj Sam” w Chojnicach przystąpiło do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020. Celem Programu jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących. Osoby te będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
2014-09-26
Wakacje już minęły jednak początek września obfitował w bardzo przyjemne i nowe doświadczenia dla dzieci i rodzin objętych pomocą MOPS Chojnice. Dnia 13 wrzesnia b.r. dzięki wsparciu finansowemu holenderskiej fundacji Kienkeurig z Waalwijk oraz Stowarzyszenia „Spróbuj Sam” zorganizowana została wycieczka do Centrum Zabaw Rodzinnych Family Park w Bydgoszczy. Uczestniczyły w niej dzieci objęte wsparciem w postaci usług specjalistycznych wraz ze swoimi opiekunami i terapeutkami, wolontariusze i dzieci korzystające z ich wsparcia. - łącznie 50 osób.

Dużym zainteresowaniem wśród Uczestników stanowiły wszechstronne atrakcje w Family Park, takie jak: ścianka wspinaczkowa, samochodziki akumulatorowe, wielopoziomowy labirynt, kącik Malucha, tęczowa zjeżdżalnia, bungee, kręgielnia, armatki pneumatyczne, automaty zręcznościowe, scena teatralna. Podczas zabaw dzieci mogły liczyć na wsparcie animatorów.

Posileni obiadem i deserem uczestnicy wyprawy w atmosferze radości udali się w drogę powrotną do Chojnic

Dziękujemy darczyńcom dzięki którym mogliśmy zorganizować ten wspaniały wyjazd a dzieciom i ich rodzicom dziękujemy za uśmiechy i super zabawę.
2014-09-19
Klub Młodzieżowy „Razem przeciwko przemocy”

Od września Stowarzyszenie „Spróbuj Sam” w Chojnicach realizuje projekt Klub Młodzieżowy „Razem przeciwko przemocy” współfinansowany przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku.

Projekt adresowany jest do 20 małoletnich osób w wieku 14-17 lat z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych lub zagrożonych przemocą w rodzinie, jednocześnie objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach.

Celem Klubu jest m.in.:
- pomoc dzieciom/młodzieży w stworzeniu bezpiecznego środowiska
- zwiększenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach w domu i poza nim
 -podnoszenie poczucia własnej wartości
 -uczenie akceptowania i swobodnego wyrażania uczuć
- zaproponowanie sensownych sposobów spędzania czasu wolnego.

Działania w ramach projektu obejmują:
1. Grupowe zajęcia socjoterapeutyczne
2. Indywidualne poradnictwo edukacyjno-zawodowe
3. Zajęcia kulturalne , sportowe, edukacyjne
4. Indywidualne spotkania terapeutyczne prowadzone przez psychologa.
2013-07-18
Bardzo przyjemnie i z ogromem nowych przeżyć rozpoczęły się tegoroczne wakacje dla dzieci i rodzin objętych pomocą MOPS Chojnice. Dnia 29 czerwca b.r. dzięki wsparciu finansowemu holenderskiej fundacji Kienkeurig z Waalwijk oraz Stowarzyszenia „Spróbuj Sam” zorganizowana została wycieczka do Gdańska i Gdyni. Uczestniczyły w niej dzieci objęte wsparciem w postaci usług specjalistycznych wraz ze swoimi opiekunami i terapeutkami, wolontariusze z Klubu Wolontariusza przy MOPS Chojnice i dzieci korzystające z ich wsparcia oraz dzieci z rodziny zastępczej.

Ogromne wrażenie wywarła na uczestnikach podróż po ZOO w Gdańsku. Spotkane tam gatunki zwierząt budziły na twarzach dzieci, jak i dorosłych uśmiech. Szczególne zainteresowanie wzbudziła możliwości osobistego karmienia zwierzęt w tzw.: „małym ZOO”.

Posileni obiadem uczestnicy wyprawy dotarli do Gdyni, gdzie odkryli tajemnice podwodnego świata w Akwarium Gdyńskim. W tym niezwykłym miejscu, otoczonym morzem ze wszystkich stron, można spotkać ponad tysiąc okazów morskich i wodno-lądowych pochodzących z różnych rejonów świata.

Po fascynującym zwiedzaniu oceanarium i krótkim spacerze po centrum miasta w atmosferze radości udano sie w drogę powrotną do Chojnic.
2010-06-01
Stowarzyszenie "Spróbuj Sam"

Z inicjatywy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach i placówek mu podległych, w 2005 roku powołano Stowarzyszenie "Spróbuj Sam”, którego głównymi celami jest:

1. Zrzeszanie się osób mających wspólny cel w upowszechnianiu wiedzy o wspieraniu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tj. osób niepełnosprawnych, bezdomnych i bezrobotnych, ich potrzebach oraz formach świadczeń pomocy tym osobom
2. Tworzenie więzi społeczności środowiska ze społecznością osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez rozwijanie szerszej gamy usług w zakresie pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.
3 .Propagowanie pozytywnych wyników współpracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym
4. Nawiązanie kontaktów z innymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą, a także współpraca z organizacjami rządowymi i pozarządowymi o podobnym charakterze działania.
5. Wspieranie finansowe i rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach.

W czasie swojej 5 letniej działalności zrealizowaliśmy kilkanaście projektów skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem.

W bieżącym roku tj.2010 wyszliśmy naprzeciw naszym beneficjentom realizując projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Chojnice, na wniosek p.Jana Kiedrowicza który w ramach tego projektu będzie reprezentował Nasze miasto w Mistrzostwach Polski w szachach dla osób niepełnosprawnych

Osoby chętne do współpracy zapraszamy do kontaktu z prezesem Magdaleną Cemką w siedzibie Stowarzyszenia tj. Chojnice ul. Wysoka 1 lub tel. 052 3977121, lub Joanną Błaszkowską

Numer NIP: 5551954560
Numer REGON: 220074465
Numer w KRS 0000236217
W 2010r. Stowarzyszenie „Spróbuj Sam” zrealizowała zadanie „Sala Doświadczania Świata”.

Stworzyliśmy warunki do pracy z dziećmi w różnym stopniu niepełnosprawności, w tym z upośledzeniem umysłowy, autyzmem, chorobą psychiczną, zaburzeniem mowy itp.

W 2010r. Stowarzyszenia „Spróbuj Sam” otrzymało dofinansowanie w wys. 4000 zł z budżetu Wojewody Pomorskiego w ramach konkursu grantowego 2010r. na utworzenie „Sali Doświadczania Świata”. Dzięki, tym środkom finansowym udało się utworzyć taką salę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach i objąć terapią 13 dzieci w wieku 4 do 18 lat. Na dzień dzisiejszy tą formą wsparcia objętych jest 21 dzieci.

Całkowity koszt projektu wyniósł 10239,78 zł

W tym:
- z dotacji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego: 4.000,00 zł
- środki pozyskane z innych źródeł: 4.739,55 zł
- środki własne Stowarzyszenia: 1.500,23 zł
Copyright 2014 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach