Przetargi i konkursy

2020-11-17
Zarządzenie Nr 25/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach z dnia 17 listopada 2020r. w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej.  Czytaj dalej.
2020-10-19
Regulamin uczestnictwa w projekcie "Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice" wraz z załącznikami do pobrania tutaj.
2020-10-19
Zarządzenie Nr 20/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach z dnia 19.10.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym polegającym na świadczeniu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym i społecznym. Czytaj dalej.
2020-10-09
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko SPECJALISTA SOCJOTERAPII/WYCHOWAWCA Placówki Wsparcia Dziennego. Czytaj dalej.
2020-09-11
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko WYCHOWAWCA Placówki Wsparcia Dziennego. Więcej informacji tutaj.
2020-09-11
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko SPECJALISTA SOCJOTERAPII / WYCHOWAWCA Placówki Wsparcia Dziennego. Więcej informacji tutaj.
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU na wolne stanowisko SPECJALISTA SOCJOTERAPII/WYCHOWAWCA w Placówce Wsparcia Dziennego. Czytaj dalej.
2020-09-11
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko OPIEKUNA Punktu Opieki Dziennej dla Osób Niepełnosprawnych. Więcej informacji tutaj.
2020-08-12
Zapytanie ofertowe na usługę: Zarządzanie projektem „Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice”. Czytaj więcej.
Informacja o wyborze wykonawcy tutaj.
2020-08-03
Ogłoszenie o końcowym wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach. Czytaj więcej.
2020-08-03
Ogłoszenie o końcowym wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Punktu Opieki Dziennej dla Osób Niesamodzielnych przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach. Czytaj więcej.
2020-07-30
Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 22.07.2020r. Czytaj więcej.
2020-07-22
Zapytanie ofertowe na realizację usługi: zarządzanie projektem "Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji", poddziałanie 06.02.02, współfinansowanego ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020. Czytaj więcej.
2020-07-16
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego. Czytaj więcej.
2020-07-16
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko Kierownika Punktu Opieki Dziennej dla Osób Niesamodzielnych. Czytaj więcej.
2019-12-06
Zarządzenie Nr 34/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu „Stop wykluczeniu – start na pracę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020). Czytaj więcej.
2019-11-05
Zarządzenie Nr 33/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach z dnia 06.11.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu „Stop wykluczeniu – start na pracę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020). Czytaj więcej.
2019-11-05
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach informuje, iż w związku z brakiem ofert, konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu „Stop wykluczeniu – start na pracę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), nie został rozstrzygnięty.
2019-10-09
Zarządzenie Nr 32/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach z dnia 09.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu „Stop wykluczeniu – start na pracę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020). Czytaj więcej.
2019-08-30
Zarządzenie Nr 28/2019 Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach z dnia 30.08.2019 w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu „Stop wykluczeniu – start na pracę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020). Czytaj więcej.
2019-07-31
Zarządzenie nr 25/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach z dnia 31.07.2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym polegającym na świadczeniu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym i społecznym w ramach realizowanego projektu „Stop wykluczeniu – start na pracę” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Czytaj więcej.
2019-07-31
Zarządzenie nr 24/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach z dnia 31.07.2019r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji konkursowych w roku 2019 w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w ramach projektu „Stop wykluczeniu – start na pracę” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Czytaj więcej.
2019-05-13
Informacja o wynikach wyboru:

PRZEPROWADZENIA DIAGNOZY, INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO, GRUPOWEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO, WARSZTATÓW PSYCHOLOGICZNYCH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach realizujący projekt „Stop wykluczeniu – start na pracę” nr RPPM 06.01.02-0076/16-01 informuje o wybranym wykonawcy:

CONSULTING Firma Doradczo-Szkoleniowa Julita Orłowska-Szczepańska
Doręgowice 61
89-620 Chojnice
Data wpłynięcia oferty: 29.04.2019
Cena: 69.840,00zł
2019-04-25
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach realizujący projekt „Stop wykluczeniu – start na pracę” nr RPPM 06.01.02-0076/16-01 zaprasza do złożenia oferty na:

PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY, INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO, GRUPOWEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO, WARSZTATÓW PSYCHOLOGICZNYCH.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie diagnozy psychospołecznej dla 135 osób (trzy edycje projektu, po 45 osób na edycję), indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla 90 Uczestników Projektu (trzy edycje projektu po 30 uczestników na edycję), grupowego poradnictwa psychologicznego dla 90 Uczestników Projektu (trzy edycje projektu po 30 osób na edycję), wsparcia psychologicznego grupowego, panelu warsztatowego grupowego w ramach projektu „Stop wykluczeniu – start na pracę”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś 6. Integracja Działanie 6.1. Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno – zawodowa.

Projekt skierowany jest do 120 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia (biernych zawodowo lub bezrobotnych), które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności:
a) 60 osób niepełnosprawnych,
b) 60 osób osób korzystających z PO PŻ 2014-2020,
- zamieszkujących teren miasta Chojnice.

Oferty powinny zostać dostarczone osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres siedziby Zamawiającego:
ul. Plac Niepodległości 7, 89-600 Chojnice
(z dopiskiem na kopercie: „Usługa psychologa – projekt Stop wykluczeniu – start na pracę”)
do dnia 07.05.2019 roku do godz. 10.00 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego).

Szczegóły wraz z załącznikami znajdują się w załączonych dokumentach.
2019-04-19
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach informuje o unieważnieniu postępowania na przeprowadzenie usługi psychologa. Czytaj więcej.
2019-04-12
Informacja o wyborze – doradca zawodowy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach realizujący projekt „Stop wykluczeniu – start na pracę” nr RPPM. 06.01.02-0076/16 – 01 informuje o wybranym wykonawcy:

Nazwa i adres: Aleksandra Kazmierczak ul. Szkolna 23b, 77-300 Wierzchowo Dworzec
Data wpłynięcia oferty: 29.03.2019r.
Cena: 35700,00 zł.
2019-03-22
Informacja o wynikach zapytania ofertowego na brokera edukacyjnego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach realizujący projekt „Stop wykluczeniu – start na pracę” nr RPPM 06.01.02-0076/16-01 informuje o wybranym wykonawcy:

Nazwa i adres: Magdalena Cemka, ul. Willowa 12/4, 89-606 Charzykowy
Data wpłynięcia oferty: 14.03.2019r.
Cena: 54.000 zł
2019-03-21
Zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku w ramach zasady konkurencyjności - doradztwo zawodowe

DOTYCZY: przeprowadzenia doradztwa zawodowego - diagnoza uczestników projektu, w ramach projektu "Stop wykluczeniu - start na pracę".

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach w związku z zamiarem przeprowadzenia doradztwa zawodowego - diagnoza uczestników projektu, w celu rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej wg specyfikacji zawartej w załączeniu "Rozeznanie rynku - doradztwo zawodowe".

Postępowanie prowadzone jest w trybie Rozeznania rynku o wartości szacunkowej poniżej progu 50 tysięcy zł netto.

Ofertę należy przygotować zgodnie z wzorem formularza który stanowi załącznik nr 1 do Rozeznania rynku - doradztwo zawodowe. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.

Oferty należy przesłać / składać do dnia 29.03.2019r. do godz. 15.00 na adres zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach, Plac Niepodległości 7, 89 - 600 Chojnice, z dopiskiem "Oferta doradztwo zawodowe"

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (52) 397 71 21 oraz (52) 397 25 94 w dni robocze.

Szczegóły wraz z załącznikami można pobrać tutaj.
2019-03-20
Zawiadomienie o unieważnieniu Rozeznania Rynku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach unieważnia postępowanie o udzielenie rozeznania na wykonanie usług doradztwa zawodowego.
Czytaj więcej.
2019-03-05
Zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku w ramach zasady konkurencyjności - doradztwo zawodowe

DOTYCZY: przeprowadzenia doradztwa zawodowego - diagnoza uczestników projektu, w ramach projektu "Stop wykluczeniu - start na pracę".

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach w związku z zamiarem przeprowadzenia doradztwa zawodowego - diagnoza uczestników projektu, w celu rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej wg specyfikacji zawartej w załączeniu "Rozeznanie rynku - doradztwo zawodowe".

Postępowanie prowadzone jest w trybie Rozeznania rynku o wartości szacunkowej poniżej progu 50 tysięcy zł netto.

Ofertę należy przygotować zgodnie z wzorem formularza który stanowi załącznik nr 1 do Rozeznania rynku - doradztwo zawodowe. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.

Oferty należy przesłać / składać do dnia 14.03.2019r. do godz. 15.00 na adres zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach, Plac Niepodległości 7, 89 - 600 Chojnice, z dopiskiem "Oferta doradztwo zawodowe"

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (52) 397 71 21 oraz (52) 397 25 94 w dni robocze.

Szczegóły wraz z załącznikami znajdują się w załączonych dokumentach.
2019-03-04
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach realizujący projekt „Stop wykluczeniu – start na pracę” nr RPPM 06.01.02-0076/16-01 zaprasza do złożenia oferty na Usługę: Brokera edukacyjnego

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi brokera edukacyjnego w ramach projektu „Stop wykluczeniu – start na pracę”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś 6. Integracja Działanie 6.1. Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno – zawodowa.

Projekt skierowany jest do 120 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia (biernych zawodowo lub bezrobotnych), które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności:

a) 60 osób niepełnosprawnych,
b) 60 osób osób korzystających z PO PŻ 2014-2020,

- zamieszkujących teren miasta Chojnice.

Oferty powinny zostać dostarczone osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres siedziby Zamawiającego:
ul. Plac Niepodległości 7 89 – 600 Chojnice
(z dopiskiem na kopercie: „Usługa brokera edukacyjnego – projekt Stop wykluczeniu – start na pracę”) do dnia 14.03.2019 roku do godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego).

Szczegóły wraz z załącznikami dotyczącymi zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach.
2019-03-04
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach realizujący projekt „Stop wykluczeniu – start na pracę” nr RPPM 06.01.02-0076/16-01 zaprasza do złożenia oferty na PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY, INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO, GRUPOWEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO, WARSZTATÓW PSYCHOLOGICZNYCH.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie diagnozy psychospołecznej dla 135 osób (trzy edycje projektu, po 45 osób na edycję), indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla 90 Uczestników Projektu (trzy edycje projektu po 30 uczestników na edycję), grupowego poradnictwa psychologicznego dla 90 Uczestników Projektu (trzy edycje projektu po 30 osób na edycję), wsparcia psychologicznego grupowego, panelu warsztatowego grupowego w ramach projektu „Stop wykluczeniu – start na pracę”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś 6. Integracja Działanie 6.1. Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno – zawodowa.

Projekt skierowany jest do 120 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia (biernych zawodowo lub bezrobotnych), które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności:

a) 60 osób niepełnosprawnych,
b) 60 osób osób korzystających z PO PŻ 2014-2020,

- zamieszkujących teren miasta Chojnice.

Oferty powinny zostać dostarczone osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres siedziby Zamawiającego:
ul. Plac Niepodległości 7, 89-600 Chojnice
(z dopiskiem na kopercie: „Usługa psychologa – projekt Stop wykluczeniu – start na pracę”) do dnia 14.03.2019 roku do godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego).

Szczegóły wraz z załącznikami dotyczącymi zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach.
2018-10-23
Zarządzenie Nr 28/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach z dnia 22.10.2018r. w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej. Czytaj całość.
2018-09-26
Zarządzenie Nr 27/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach dnia 26 września 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej – Mediator pracy w ramach realizowanego projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu!”.

1. Zarządzenie Dyrektora
2. Ogłoszenie o konkurskie
3. Wzór oferty
4. Wzór sprawozdania
2018-08-20
Zarządzenie nr 26/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach z dnia 17.08.2017 roku w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na relizację usług reintegracji zawodowej - Usługa asystencka, w ramach realizowanego projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu!”. Czytaj dalej.
2018-07-12
Zarządzenie Nr 22/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach dnia 12 lipca 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług integracji zawodowej – Usługa asystencka, w ramach realizowanego projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu!”.

1. Zarządzenie Dyrektora
2. Ogłoszenie o konkurskie
3. Wzór oferty
4. Wzór sprawozdania
2018-07-12
Zarządzenie Dyrektor MOPS nr 21 z dn. 12.07.2018 - wybór oferty - kursy zawodowe - czytaj dalej.
2018-07-11
Zarządzenie nr 20 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 11.07.2018r. - wybór oferty na realziację pośrednika pracy i koordynatora sytaży - czytaj dalej.
2018-06-19
Zarządzenie Nr 19/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach dnia 19 czerwca 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług integracji zawodowej – Kursów Zawodowych, w ramach realizowanego projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu!”.

1. Zarządzenie Dyrektora
2. Ogłoszenie o konkurskie
3. Wzór oferty
4. Wzór sprawozdania
2018-06-13
Zarządzenie Nr 17/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach dnia 13 czerwca 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług integracji zawodowej – Pośrednik pracy/koordynator staży w ramach realizowanego projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu!”.

1. Zarządzenie Dyrektora
2. Ogłoszenie o konkursie
3. Wzór oferty
4. Wzór sprawozdania
2018-06-13
Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy SPołecznej w Chojnicach z dnia 13.06.2018r. - wybór oferty na realizację Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy. Czytaj dalej.
Zarządzenie Nr 14/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach z dnia 25.05.2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej - Kursów Zawodowych, w ramach realizowanego projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu!”

1. Zarządzenie
2. Ogłoszenie o konkursie
3. Wzór oferty
4. Wzór sprawozdania
2018-05-17
Zarządzenie Nr 13/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach dnia 17 maja 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług integracji zawodowej – Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy w ramach realizowanego projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu!”.

1. Zarządzenie WAPP
2. Ogłoszenie o konkursie
3. Wzór oferty
4. Wzór sprawozdania
2018-04-27
Ogłoszenie o końcowym wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze REFERENTA w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych. Czytaj dalej.
2018-04-06
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na kandydata na wolne stanowisko referenta do działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach.

1. Ogłoszenie o naborze
2. Kwestionariusz osobowy
3. Oświadczenie kandydata
2018-04-04
Zarządzenie Nr 10/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach z dnia 03.04.2018r. w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej – Kurs Języka Angielskiego - czytaj dalej.
2018-03-09
Zarządzenie Nr 9/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie wyboru i udzielania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej - czytaj dalej.
2018-03-06
Zarządzenie Nr 7/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach z dnia 05.03.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej - kurs języka angielskiego w ramach realizowanego projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu!”

1. Zarządzenie o konkursie
2. Ogłoszenie o otwiartym konkursie
3. Wzór oferty
4. Wzór sprawozdania
2018-02-08
Zarządzenie Nr 6/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach z dnia 26.01.2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej – Szkoleń Zawodowych i staży zawodowych w ramach realizowanego projektu „Stop wykluczeniu – start na pracę”

1. Zarządzenie o konkursie
2. Ogłoszenie o otwiartym konkursie
3. Wzór oferty
4. Wzór sprawozdania
2017-12-29
Zarządzenie Nr 53/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2017 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej w roku 2018 w otwartych konkursach ofert na realizacje zadania publicznego w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Czytaj dalej.
2017-12-29
Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na powierzenie realizacji w 2018 roku zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej – Zapewnienie gorącego posiłku dla 150 osób dziennie znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

W wyniku otwartego konkursu na świadczenie usług opiekuńczych wybrano ofertę złożona przez „Parafialny Zespół Caritas przy parafii p.w. Matki Bożej Królowej Polski” w Chojnicach Kwota dotacji na realizacje zadania wynosi: 314.265,00 zł. przy zapewnieniu gorącego posiłku dla 150 osób dziennie.
2017-12-04
BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2018 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej - pn. Zapewnienie gorącego posiłku dla 150 osób dziennie znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

1. Ogłoszenie o konkursie
2. Wzór oferty
3. Wzór sprawozdania
2017-11-27
Zarządzenie Nr 46/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach z dnia 24.11.2017r. w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej – trening kompetencji zawodowych

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach
2017-10-26
Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicachz dnia 25.10.2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej – trening kompetencji zawodowych w ramach realizowanego projektu „Stop wykluczeniu – start na pracę”.

1. Zarządzenie o konkursie
2. Ogłoszenie o otwartym konkursie
3. Wzór oferty
4. Wzór sprawozdania
2017-09-06
Zarządzenie Nr 29/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach z dnia 20.07.2017r. w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej - Kursy Zawodowe w ramach realizowanego projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu!”

Zarządzenie Dyrektor MOPS - wybór oferty na realizację szkoleń zawodowych
2017-08-16
Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej - kurs języka angielskiego

1. Zarządzenie o konkursie
2. Ogłoszenie o otwiartym konkursie
3. Wzór oferty
4. Wzór sprawozdania
2017-08-16
Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej – Pośrednik pracy/koordynator staży

1. Zarządzenie o konkursie
2. Ogłoszenie o otwiartym konkursie
3. Wzór oferty
4. Wzór sprawozdania
2017-08-16
Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej - Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy

1. Zarządzenie Dyrektor MOPS - WAPP z dn. 08.08.2017r.
2. Ogłoszenie o otwartym konkursie - WAPP
3. Wzór oferty
4. Wzór sprawozdania
2017-08-14
Rozeznanie Rynku
Działanie 06.01. Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Nazwa projektu II: Stop wykluczeniu – start na pracę (01.01.2017-31.10.2022)

Rozeznanie rynku - Usługa catering
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 Oświadczenie dotyczące powiązań kapitałowych
Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków
2017-07-16
Rekrutacja do projektu "Stop wykluczeniu - start na pracę".

Regulamin projektu
Formularz zgłoszeniowy
2017-07-06
Informacja w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej -Kurs języka angielskiego, w ramach realizowanego projektu "Stop bezrobociu i wykluczeniu!"

Zarządzenie - wybór oferty na realizację kursu językowego
2017-07-06
Informacja w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej - Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy, w ramach realizowanego projektu "Stop bezrobociu i wykluczeniu!"

Zarządzenie - wybór oferty na realizację WAPP
2017-07-06
Informacja w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej - Pośrednik pracy / koordynator staży, w ramach realizowanego projektu "Stop bezrobociu i wykluczeniu!"

Zarządzenie - wybór oferty na realizację zadania Pośrednik i koordynator staży
2017-06-28
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych.

Gmina Miejska Chojnice/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach na mocy art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 2017 ze zm.) ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach działania Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych, RPO WP 2014-2020” osobiście lub przesyłką rejestrowaną w terminie do 19 lipca 2017 roku do godz. 15:00 na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach,
Plac Niepodległości 7
89–600 Chojnice

Decyduje data wpływu do Urzędu.

1. Załącznik nr 1 do ogłoszenia
2. Załącznik nr 2 do ogłoszenia
2017-06-26
ZARZĄDZENIE NR 22/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach z dnia 26.06. 2017 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert. Czytaj dalej.
2017-06-22
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej – Kursów Zawodowych, w ramach realizowanego projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).

1. Zarządzenie - kursy zawodowe
2. Ogłoszenie o konkursie - kursy zawodowe
3. Wzór oferty
4. Wzór sprawozdania
2017-06-12
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej - Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy w ramach realizowanego projektu "Stop bezrobociu i wykluczeniu!"

1. Zarządzenie WAPP
2. Ogłoszenie o konkursie - WAPP
3. Wzór oferty
4. Wzór sprawozdania
2017-06-12
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej - Pośrednictwo pracy/koordynator staży w ramach realizowanego projektu "Stop bezrobociu i wykluczeniu!"

1. Zarządzenie o konkursie
2. Ogłoszenie o otwartym konkursie
3. Wzór oferty
4. Wzór sprawozdania
2017-06-12
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej - Kurs języka angielskiego w ramach realizowanego projektu "Stop bezrobociu i wykluczeniu!"

1. Zarządzenie o konkursie
2. Ogłoszenie o konkursie - kurs językowy
3. Wzór oferty
4. Wzór sprawozdania
Informacja o wybranym wykonawcy:
Fundacja Innowacyjnych Przedsięwzięć Społecznych, ul. Kaliska 9, 63 - 233 Jaraczewo,
Data wpłynięcia oferty - 14.06.2017 r.
Cena - 113 940,00 zł
Informacja o wybranym wykonawcy:
Adrian Ignasiak, ul. Paderewskiego 64 E, 62 - 300 Września
Data wpłynięcia oferty - 14.06.2017 r.
Cena - 108.000 zł.
2017-05-30
Zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku w ramach zasady konkurencyjności
DOTYCZY: przeprowadzenia doradztwa zawodowego - diagnoza uczestników projektu, w ramach projektów "Stop bezrobociu i wykluczeniu!" oraz "Stop wykluczeniu - start na pracę".

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach w związku z zamiarem przeprowadzenia doradztwa zawodowego - diagnoza uczestników projektu, w celu rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej wg specyfikacji zawartej w załączeniu "Rozeznanie rynku - doradztwo zawodowe".
Postępowanie prowadzone jest w trybie Rozeznania rynku o wartości szacunkowej poniżej progu 50 tysięcy zł netto.

Ofertę należy przygotować zgodnie z wzorem formularza który stanowi załącznik nr 1 do Rozeznania rynku - doradztwo zawodowe.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.
Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.

Oferty należy przesłać / składać do dnia 07.06.2017r. do godz. 15.00 na adres zamawiającego:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach, ul. Wysoka 1, 89 - 600 Chojnice, z dopiskiem "Oferta doradztwo zawodowe"

Rozeznanie rynku - doradztwo zawodowe
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy doradca zawodowy
Załącznik nr 2 oświadczenie dotyczące powiązań kapitałowych - doradztwo zawodowe
Załącznik nr 3 Oświadczenie o spelnieniu warunków - doradztwo zawodowe
2017-02-28
Nowy projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach.

Serdecznie zapraszamy do projektu pt. Stop wykluczeniu - start na pracę". Projekt realizowany jest dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Oferujemy doradztwo zawodowe, psychologiczne, pracę socjalną, płatne szkolenia zawodowe i płatne staże zawodowe, a także zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7. Szczegóły znajdą Państwo w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o wypełnienie i złożenie do biura projektu formularza zgłoszeniowego (zał. nr 1 do Regulaminu).

1. Regulamin konkursu
2. Formularz zgłoszeniowy
2016-12-22
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w sprawie zamówienia publicznego pod nazwą "Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawanie posiłków od poniedziałku do piątku oraz zapewnienie porcji żywnościowych na sobotę i niedzielę dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach w okresie 01.01.2017-31.12.2017r." Pełna treść zawiadomienia tutaj.
2016-12-13
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza zamówienie na usługi społeczne którego przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawanie posiłków od poniedziałku do piątku oraz zapewnienie porcji żywnościowych na sobotę i niedzielę dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach w okresie 01.01.2017-31.12.2017r.
Pełna treść ogłoszenia tutaj.
2016-09-15
Zarządzenie Nr 30/2016
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach z dnia 15 września 2016r. w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu!”
2016-08-19
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)

1. Ogłoszenie o konkursie - usługi reintegracji zawodowej
2. Wzór oferty
3. Wzór umowy
4. Wzór sprawozdania
5. Regulamin pracy Komisji Konkursowej
2016-07-28
Zarządzenie Nr 22 /2016
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu!”

Zarządzenie Nr 23 /2016
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu!”

Zarządzenie Nr 24 /2016
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu!”

Zarządzenie Nr 25 /2016
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu!”

Zarządzenie Nr 26 /2016
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu!”
2016-07-25
Ogloszenie o koncowym wyniku naboruna stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach
Czytaj dalej
2016-07-19
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu!”
Czytaj dalej
2016-06-27
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert. W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków komisji konkursowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w ramach projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu!” w 2016r.

OGŁOSZENIE – nabór na członków komisji konkursów ofert
Formularz zgłoszeniowy
2016-06-24
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).

W ramach konkursu wspierane będą zadania z zakresu usług reintegracji zawodowej:

1. Ogłoszenie o konkursie - kurs językowy
2. Wzór oferty
3. Wzór umowy
4. Wzór sprawozdania
5. Regulamin pracy Komisji Konkursowej

1. Ogłoszenie o konkursie - kursy zawodowe
2. Wzór oferty
3. Wzór umowy
4. Wzór sprawozdania
5. Regulamin pracy Komisji Konkursowej

1. Ogłoszenie o konkursie - pośrednictwo koordynator staży
2. Wzór oferty
3. Wzór umowy
4. Wzór sprawozdania
5. Regulamin pracy Komisji Konkursowej
2016-06-23
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach.
Pełna treść ogłoszenia konkursowego, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenie kandydata do pobrania tutaj
2016-06-17
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).

1. Ogłoszenie o konkursie
2. Wzór oferty
3. Wzór umowy
4. Wzór sprawozdania
5. Regulamin pracy Komisji Konkursowej
2016-03-15
OGŁOSZENIE

o końcowym wyniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze
REFERENTA w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach informuje, iż w otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wybrano :

1/. Panią IWONĘ SZMELTER zam. Ogorzeliny
2/. Pana PAWŁA GARBACIK zam. Nowe Ostrowite

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydaci spełnili w największym stopniu wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. W ocenie Komisji wiedza, umiejętności i predyspozycje osobowościowe wskazują, że zakres zadań, który przewidziany jest do realizacji na tym stanowisku będzie wykonywany zgodnie z wymogami i oczekiwaniami pracodawcy.

Nr ewidencyjny naboru: MOPS.1110.1.2016
2016-02-22
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza nabór na kandydata na wolne stanowisko referenta do działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach.
Pełna treść ogłoszenia, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenie kandydata do pobrania tutaj.
2014-10-07
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza II przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż kotła gazowego BUDERUS oraz sterownika kotłowego BUDERUS. Pełna treść ogłoszenia do pobrania w formacie PDF: pobierz
2014-10-07
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach informuje, iż zakończono postępowanie w sprawie naboru na stanowisko podinspektora.
Czytaj więcej
2014-09-18
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż kotła gazowego BUDERUS oraz sterownika kotłowego BUDERUS. Pełna treść ogłoszenia do pobrania w formacie PDF: pobierz
2014-09-10
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza nabór na stanowisko podinspektora.
Pełna treść ogłoszenia oraz kwestionariusz osobowy i oświadczenie do pobrania w formacie PDF: pobierz
Copyright 2014 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach