Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, w nawiązaniu do ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, działając na podstawie § 10 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 491) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach uruchomił telefon dyżurny 608-681-909, który jest przeznaczony dla osób w sytuacji kryzysowej – po godzinach pracy ośrodka.

Zwracamy uwagę, że numer dyżurny, czynny w godz. 15.30 -19.00, przeznaczony jest wyłącznie dla samotnych osób w podeszłym wieku powyżej 65 roku życia, nie posiadających rodziny, nie mogących poruszać się samodzielnie i nie mających możliwości zabezpieczenia swoich potrzeb w ramach pomocy sąsiedzkiej.

Pracownicy socjalni i wolontariusze apelują o bardzo dokładne rozważenie czy osoba wykonująca telefon, nie ma innej możliwości zabezpieczenia swoich podstawowych potrzeb.

Prosimy o korzystanie z kontaktu z Ośrodkiem w następujący sposób:
- mailowo na adres: sekretariat@mopschojnice.pl
- dodatkowo wnioski i pisma można składać za pośrednictwem platformy epuap.gov.pl i portal obywatel.gov.pl.

Informujemy, że w okresie od dnia 23.03.2020 r. do odwołania Zespól Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Chojnice przyjmuje zgłoszenia dotyczące podejrzenia stosowania przemocy:
- telefonicznie pod numerem (52) 39-77-121 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach,
- mailowo na adres: sekretariat@mopschojnice.pl

Przewodniczący Zespołu - P. Karol Zieliński – tel. 571-335-146

W sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji proszę wzywać Policję – tel. alarmowy 112.

Jednocześnie informujemy, że mieszkańcy miasta Chojnice, pomimo ograniczonego kontaktu osobistego mają możliwość korzystania ze wsparcia terapeutycznego, poradnictwa prawnego i psychologicznego.

Jednostki współpracujące w obszarze przemocy:
1. Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach, ul. Strzelecka 31- tel. 52 39735-74, e-mail sekretariat@opr-chojnice.pl
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach, ul. Piłsudskiego 30 tel. 52-334-44-80, e-mail pcpr@infochojnice.pl
3. Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach, ul. Warszawska 13 tel. 52 39 56 105, e-mail chojnice@gd.policja.gov.pl
4. Sąd Rejonowy w Chojnicach- Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, tel. 52 39-52-765, e-mail kuratorzy@chojnice.sr.gov.pl
5. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PROMEDICA Ośrodek Wsparcia Psychicznego, tel. 52 39-674-87 , e-mail info@promedicachojnice.pl
6. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnicach tel. 52 33-444-60,e-mail pppchojnice@op.pl
7. Punkt Interwencji Kryzysowej, tel. 52-33-444-91, e-mail pik@infochojnice.pl

Pomoc społeczna:

Dodatki mieszkaniowe

Copyright 2014 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach