Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plac Niepodległości 7
89-600 Chojnice
tel.: (52) 397 71 21 oraz (52) 397 25 94
fax.: (52) 397 49 48
e-mail: sekretariat@mopschojnice.pl

Jeśli chcesz złożyć pismo przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą kliknij tutaj (wymagane logowanie).
Nasz adres skrytki to: /MOPS_Chojnice/SkrytkaESP

Dyrektor
Dyrektor  MOPS w Chojnicach przyjmuje interesantów we wtorki w godz. 10:00 - 13:00
e-mail: dyrektor@mopschojnice.pl

Dział Świadczeń Wychowawczych, Rodzinnych i Alimentaczyjnych

tel.: (52) 396 80 70
tel.: 664 418 959

Kierownik: Agnieszka Lewińska, adres email do kontaktu: a.lewinska@mopschojnice.pl

Osoby do kontaktu świadczenia rodzinne i wychowawcze:
Grażyna Buszek nazwiska na literę A, B, C, D adres email do kontaktu: g.buszek@mopschojnice.pl
Adrianna Ostrowska nazwiska na literę G, H, I, J, L adres email do kontaktu: a.ostrowska@mopschojnice.pl
Izabela Tarlach nazwiska na literę E, F, K adres email do kontaktu: i.tarlach@mopschojnice.pl
Renata Filasek nazwiska na literę M, N, O, R adres email do kontaktu: r.filasek@mopschojnice.pl
Paweł Garbacik nazwiska na literę P, S, Ś adres email do kontaktu: p.garbacik@mopschojnice.pl
Hanna Hajdukiewicz nazwiska na literę Ł, T-Ż adres email do kontaktu: h.hajdukiewicz@mopschojnice.pl

Osoby do kontaktu fundusz alimentacyjny:
Hanna Szczepańska nazwiska na literę A-O adres email do kontaktu: h.szczepanska@mopschojnice.pl
Joanna Mionskowska nazwiska na literę P-Ż adres email do kontaktu: j.mionskowska@mopschojnice.pl

Dział Księgowości:
e-mail: ksiegowosc@mopschojnice.pl

Godziny Urzędowania Placówki:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek - od godz. 7:15 do 15:00
wtorek - od godz. 7:15 do 16:15

Numery rachunków bankowych:
- Konto podstawowe: 44 1020 2791 0000 7302 0294 4577
- Dochody Budżetu: 44 1020 2791 0000 7002 0294 4627
- Fundusz alimentacyjny: 51 1020 2791 0000 7702 0294 4643

NIP: 555-18-73-531
REGON: 090079098

Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Gdańska 18
89-600 Chojnice
tel.: (52) 397 66 25

Dom Dziennego Pobytu

ul. Gdańska 18
89-600 Chojnice
tel.: (52) 565 55 22

Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn

ul. Małe Osady 2a
89-600 Chojnice
tel.: (52) 397 12 08
Copyright 2014 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach