Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plac Niepodległości 7
89-600 Chojnice
tel.: (52) 397 71 21 oraz (52) 397 25 94
fax.: (52) 397 49 48
e-mail: sekretariat@mopschojnice.pl

Jeśli chcesz złożyć pismo przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą kliknij tutaj (wymagane logowanie).
Nasz adres skrytki to: /MOPS_Chojnice/SkrytkaESP

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego:
tel.: (52) 396 80 70 oraz (52) 396 80 71

Dział Księgowości:
e-mail: ksiegowosc@mopschojnice.pl

Godziny Urzędowania Placówki:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek - od godz. 7:15 do 15:00
wtorek - od godz. 7:15 do 16:15

Dyrektor MOPS w Chojnicach przyjmuje interesantów we wtorki w godz. 10:00 - 13:00

Numery rachunków bankowych:
- Konto podstawowe: 44 1020 2791 0000 7302 0294 4577
- Dochody Budżetu: 44 1020 2791 0000 7002 0294 4627
- Fundusz alimentacyjny: 51 1020 2791 0000 7702 0294 4643

NIP: 555-18-73-531
REGON: 090079098

Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Gdańska 18
89-600 Chojnice
tel.: (52) 397 66 25

Dom Dziennego Pobytu

ul. Gdańska 18
89-600 Chojnice
tel.: (52) 565 55 22

Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn

ul. Małe Osady 2a
89-600 Chojnice
tel.: (52) 397 12 08
Copyright 2014 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach