Karta "Dużej Rodziny Chojnickiej" -
dokumenty do pobrania

Wniosek o wydanie Karty
Oświadczenie o utracie lub zniszczeniu Karty
Uchwała Nr XLI/443/14 Rady Miejskiej w Chojnicach
Program "Duża Rodzina Chojnicka"
Zarządzenie Burmistrza Miasta Chojnice
Regulamin wydania i korzystania z Karty Dużej Rodziny Chojnickiej
Copyright 2014 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach