Karta "Duża Rodzina Chojnicka"

Karta Dużej Rodziny Chojnickiej została przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej w Chojnicach Nr XLI /443/14 z dnia 10 marca 2014 r. Wydawana jest w ramach Programu "Duża Rodzina Chojnicka".

KOMU PRZYSŁUGUJE KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny, zwana dalej „Kartą” wydawana jest w ramach Programu „Duża Rodzina Chojnicka” rodzinom wielodzietnym- biologicznym i zastępczym, tj. rodzinom zamieszkującym w Chojnicach, tzn. posiadającym meldunek na terenie miasta lub inny dokument potwierdzający fakt zamieszkiwania (np. umowa najmu), mającym na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, lub 26 roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub  któremu wydłużono czas edukacji.

JAKIE UPRAWNIENIA* DAJE KARTA PROGRAMU „DUŻA RODZINA CHOJNICKA”

1. Bezpłatnego wstępu 1 raz w miesiącu na basen w Parku Wodnym w Chojnicach w wymiarze 1,5 godziny. Dzieci do 4 roku korzystają z oferty bezpłatnie na podstawie odrębnych przepisów.

2. Bezpłatnego dostępu 1 raz w miesiącu do oferty kina w Chojnickim Centrum Kultury na 1 seans filmowy. Pomoc nie obejmuje kosztów zakupu okularów do oglądania filmów wyświetlanych wymiarze 3D.

3. Otrzymania bezpłatnych karnetów uprawniających do przejazdów komunikacją miejską na terenie miasta Chojnice w ilości 3 karnety na osobę po 6 biletów w miesiącu.
Karnet ważny jest wyłączne z Kartą Dużej Rodziny i dokumentem tożsamości.
Osoby posiadające prawo do korzystania z przejazdów ulgowych zobowiązane są posiadać przy sobie dokument uprawniający do zniżek (np. legitymacja szkolna, legitymacja studencka, legitymacja rencisty, orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności).
Karnetu nie wolno odstępować innym osobom, a o jego zagubieniu należy niezwłocznie poinformować MOPS.
Po wykorzystaniu karnetów część karnetu zawierającą numer seryjny należy zwrócić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach.

4. Zakup płytek ceramicznych i kleju oraz armatury łazienkowej (wanny, kabiny, brodziki, umywalki, baterie i muszle wc) z 15% rabatem w Firmie EUROSTANDARD Sp.j Firma Rodzinna Klauzo, Chojnice,Topole 20. Bonifikata nie obejmuje artykułów promocyjnych i wyprzedaży.

5. Zakup drzwi i paneli z 15% rabatem w Firmie EUROSTANDARD - BIS Chojnice, Topole 20. Bonifikata nie obejmuje artykułów promocyjnych i wyprzedaży.

6. Zakup całego asortymentu z 5% rabatem w Firmie I.A SZYPRYT Sp.j. Bonifikata nie obejmuje artykułów promocyjnych i wyprzedaży. Ulgi realizowane będą w sklepach motoryzacyjnych:
- Chojnice, ul. Ogrodowa 8
- Chojnice, ul. Kościerska 19B
- Brusy, ul. Mickiewicza 1A
- Sępólno Krajeńskie, ul. Sienkiewicza 105

7. Zakup towarów nierefundowanych przez NFZ w sklepach medycznych w Chojnicach przy Placu Świętego Jerzego 1 i przy ul. Leśnej 10 (Szpital Specjalistyczny) z 15% rabatem. Bonifikata nie obejmuje artykułów promocyjnych i wyprzedaży.

8. Zakup artykułów spożywczych z 5% rabatem w Sklepie „ Świat przypraw” w Chojnicach, ul. Długa 1

9. Zniżki w Galerii K&M w Chojnicach ul. Sukienników 5:
– Sklep „BOBASEK” - 10% na cały asortyment
– Sklep BUTY.PL - 20% na cały asortyment
– Sklep REFINED - odzież damska -10% na cały asortyment
– Sklep EXTRI – 10 % na cały asortyment
– Sklep EXTRI JUBILER – 20% na całą kolekcję (oprócz zegarków Daniela Klaina i Lorus 10%)
– Sklep BLUE JEANS – 30% na cały asortyment

10. Haiku Studio ul. Mickiewicza 25/7 oferuje
- 10% zniżki na wszystkie usługi Agencji Reklamowej Haiku studio http://haiku.com.pl w tym tworzenie stron internetowych, pozycjonowanie, reklamy w Google, materiały reklamowe. Dla osób indywidualnych w ofercie oryginalne kalendarze rodzinne, zaproszenia urodzinowe, jubileuszowe itp.
- 5% rabatu na wszystkie produkty wcześniej nieprzecenione w internetowym sklepie Ogrodolandia na stronie https://ogrodolandia.pl m.in. meble ogrodowe,donice,biokominki,zestawy wypoczynkowe

* Sprzedawca ma prawo do wylegitymowania posiadacza karty w celu weryfikacji uprawnień

CO ZROBIĆ, ABY OTRZYMAĆ KARTĘ DUŻEJ RODZINY

Należy złożyć wypełniony i podpisany wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach ul. Plac Niepodległości 7 w godzinach pracy Ośrodka.

Druki wniosku dostępne są w Biurze Podawczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ul. Plac Niepodległości 7 oraz można je pobrać drogą elektroniczną ze strony internetowej MOPS (http://www.mopschojnice.pl) lub na stronie internetowej Urzędu Miasta Chojnice (http://www.miastochojnice.pl)

Wniosek o wydanie Karty można złożyć w każdym momencie trwania programu ,,Duża Rodzina Chojnicka”

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU

W celu otrzymania Karty dla uprawnionych członków rodziny – przedstawiciel rodziny ( rodzic lub opiekun) składa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach wniosek.

Przy składaniu wniosku wnioskodawca zobowiązany jest okazać do wglądu oryginały następujących dokumentów:
a) w przypadku rodziców i opiekunów- dowód tożsamości ze zdjęciem;
b) w przypadku dzieci w wieku szkolnym - aktualna legitymacja szkolna;
c) w przypadku dzieci do 6 lat - akt urodzenia;
d) w przypadku studentów do 26 roku życia - legitymacja studencka.
e) w przypadku rodzin zastępczych lub opiekuna prawnego - prawomocne orzeczenie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej lub ustanowieniu opiekuna prawnego

KIEDY MOŻNA ODEBRAĆ KARTĘ DUŻEJ RODZINY

Wniosek o wydanie Karty rozpatrywany jest w ciągu miesiąca od dnia jego złożenia  wraz z załącznikami. Po weryfikacji wniosku oraz załączników pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach wydaje kartę.

Karta wydawana jest bezpłatnie.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU UTRATY LUB ZNISZCZENIA KARTY

W przypadku utraty lub uszkodzenia Karty właściciel Karty lub osoba upoważniona jest zobowiązana niezwłocznie zawiadomić Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach o utracie dokumentu oraz złożyć oświadczenie o utracie bądź zniszczeniu Karty.

PRZEDŁUŻENIE KARTY DUŻEJ RODZINY

Kartę wydaje się na okres 1 roku  kalendarzowego lub na okres posiadania uprawnień wynikających z regulaminu.

Termin ważności Karty może być przedłużony nie wcześniej niż jeden miesiąc przed upływem okresu ważności Karty.

Warunkiem przedłużenia ważności karty jest złożenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach wniosku wraz z kompletem dokumentów potwierdzających uprawnienia.
Copyright 2014 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach