Jednostki podległe MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się w Chojnicach przy ulicy Wysokiej 1.

Do naszych ośrodków wsparcia należą:

- Środowiskowy Dom Samopomocy
- Dom Dziennego Pobytu
- Noclegownia Dla Bezdomnych Mężczyzn

Bezpłatne poradnictwo:

- Psycholog (czwartek w godz. 9:00-14:00)
- Pedagog (wtorek, czwartek, piątek w godz. 9:00-13:00)
- Prawnik (wtorek w godz. 9:30-11:30)

Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Gdańska 18
89–600 Chojnice
tel./fax: (052) 397 66 25

Środowiskowy Dom Samopomocy istnieje od 1 grudnia 2004 roku. Budynek ma 2 kondygnacje i mieści się  w centrum miasta Chojnice. Z usług Środowiskowego Domu Samopomocy korzysta  obecnie  35 osób. Dom jest czynny od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie od 7.30 do 15.30. Uczestnicy ŚDS mają zapewnione dwa posiłki dziennie (śniadanie i obiad) opiekę pielęgniarską, psychologa, psychiatry, opiekę terapeutyczno-rehabilitacyjną.

Nadrzędnym celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest podnoszenie jakości życia uczestników i zapewnienie im wsparcia poprzez podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. Wsparcie dotyczy także pomocy w kontaktach społecznych, załatwianiu spraw poza ośrodkiem, podtrzymywaniu kontaktów z rodziną i przyjaciółmi, gospodarowaniu pieniędzmi, aktywnym spędzaniu wolnego czasu i motywowaniu do pracy. Dom  pomaga uczestnikom rozwijać zdolności i zainteresowania oraz wyrabiać zachowania  zbliżone do zwyczajowych norm.

W ośrodku wsparcia realizowana jest terapia zajęciowa w różnych pracowniach pod opieką instruktorów terapii zajęciowej; są to pracownie:
- stolarska
- plastyczna
- krawiecko-rękodzielnicza
- rehabilitacyjno-terapeutyczna
- kuchenka terapeutyczna  
- komputerowa
- ekologiczna.

Dom zdobią  wytwory pracy uczestników, cieszą one oko i budzą podziw. Oprócz zajęć terapeutycznych  w pracowniach prowadzone są inne cykliczne zajęcia: integracyjne,    edukacjne i logopedyczne oraz  wyjścia na spacer, basen i kręgielnię.   W ŚDS prowadzona jest także psychoedukacja, zarówno dla uczestników, jak i dla ich rodzin.

Uczestnicy  biorą udział w  różnych treningach, tj. higienicznym, kulinarnym, budżetowym, technicznym, lekowym, interpersonalnym i umiejętności praktycznych. Uczestnicy ośrodka wsparcia raz w roku wyjeżdżają na turnus rehabilitacyjny do sanatorium oraz na kilka  jednodniowych wycieczek po Polsce. Biorą udział licznych imprezach, spotkaniach, zabawach i konkursach. Organizują dyskoteki, grille, imprezy okolicznościowe (na przykład: imieniny uczestników, Wigilia, Śniadanie Wielkanocne, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Walentynki, Andrzejki itp.) Placówka posiada piękny duży ogród, z którego uczestnicy szczególnie korzystają w okresie wiosenno-letnim.

Uczestnikiem zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy  może zostać każda osoba, która posiada aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem na korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji.

Motto Domu:
„Trzeba chcieć istnieć dla drugiego człowieka, aby móc istnieć dla samego siebie.”
L. Lavelle

Dom Dziennego Pobytu

ul. Gdańska 18
89–600 Chojnice
tel. (052) 397 31 87

Dom Dziennego Pobytu istnieje od 25 lat.  Został powołany 16 września 1982 roku - roku poświęconym ludziom „złotego wieku”.  

Ośrodek wsparcia roztacza opiekę nad osobami starszymi zamieszkałymi na terenie Chojnic. Do dyspozycji mieszkańców DDP są: sala terapii zajęciowej, sala telewizyjna, jadalnia/stołówka i ogród. Mieszkańcy mają zapewnione 3 odpłatne posiłki dziennie.

W czasie pobytu mieszkańcy mają zorganizowany i wypełniony czas. W ramach terapii zajęciowej prowadzone są zajęcia z: muzykoterapii zaadaptowanej do specyficznych potrzeb osób starszych, urozmaicone formy zajęć z podkładem muzycznym oraz aktywny śpiew. Prowadzona jest także choreoterapia, zwłaszcza zabawy taneczne. Mieszkańcy mogą ćwiczyć swoją pamięć i wyobraźnię podczas zajęć intelektualnych z cyklu treningów sprawności umysłowej. W ramach tych zajęć mieszkańcy rozwiązują krzyżówki, quizy, zagadki, rebusy, testy z pytaniami, biorą udział w konkursach typu: „Jaka to melodia?”, „Familiada” czy „Koło fortuny”. W Domu prowadzi się również arteterapię, czyli różnorodne formy zajęć plastyczno-technicznych (malarstwo, rysunek, prace w drewnie, gipsie, robótki na drutach i szydełku, szycie, zdobnictwo, pamiątkarstwo). Regularnie odbywa się gimnastyka oddechowa i ogólnousprawniająca przystosowana do możliwości osób starszych. W ramach zajęć kulturalno-oświatowych przygotowywane są okolicznościowe programy artystyczne, mieszkańcy mają okazję zwiedzać muzea, oglądać wystawy, uczestniczyć w spotkaniach z ciekawymi ludźmi. Organizowane są również wycieczki i zorganizowane turnusy rehabilitacyjne do sanatorium.  Do dyspozycji mieszkańców jest także ogród, który jest  zagospodarowany, aby mieszkańcom udogodnić przebywanie w nim w okresie wiosennym i letnim.

Dewiza mieszkańców Domu Dziennego Pobytu:
„Na zmiany nie jest nigdy za późno”.
Copyright 2014 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach