Projekt "Stop bezrobociu i wykluczeniu!"

2017-01-07
Zapraszamy kolejne chętne osoby do udziału w projekcie
„Stop bezrobociu i wykluczeniu!”

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej – 06. Integracja, Działania : 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałania: 06.01.02. Aktywizacja społeczno – zawodowa.

II edycja będzie realizowana od stycznia 2017r. do 31.12.2017r.

Proponowane formy wsparcia:
- praca socjalna
- warsztaty psychologiczne
- szkolenia zawodowe
- kurs językowy
- indywidualne poradnictwo psychologiczne oraz pośrednictwo pracy
- wsparcie asystenta osób niepełnosprawnych
- staże zawodowe
- refundacja pobytu dziecka w przedszkolu

Wszystkich zainteresowanych prosi się o kontakt z pracownikiem socjalnym lub koordynatorem projektu w siedzibie MOPS lub pod nr telefonu 52 397 71 21
2016-12-15
Kontynuujemy działania w projekcie
„Stop bezrobociu i wykluczeniu!”

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej – 06. Integracja, Działania : 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałania: 06.01.02. Aktywizacja społeczno – zawodowa.

Kończy się udział w projekcie I grupy…

Zakończyliśmy kurs językowy, spotkania z asystentem osób niepełnosprawnych, do końca dobiega udział Uczestników w stażach.

Wszystkim Uczestnikom I edycji dziękujemy i trzymamy kciuki za podjęcie przez nich pracy – tej wymarzonej i satysfakcjonującej!
2016-09-30
Kontynuujemy działania w projekcie
„Stop bezrobociu i wykluczeniu!”

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej – 06. Integracja, Działania : 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałania: 06.01.02. Aktywizacja społeczno – zawodowa.

Nasi Uczestnicy zakończyli udział w kursach zawodowych. Praktycznie wszyscy uzyskali certyfikaty potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

10 Uczestników zostało skierowanych na 3 miesięczne staże gdzie będą nabywać praktycznych umiejętności.

10 Uczestników uczy się także języka angielskiego. 80 – godzinny kurs rozpoczął się 26.09 i zakończy się 30.11.br.

Czterech Uczestników, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, skorzysta ze wsparcia asystenta osób niepełnosprawnych.
2016-08-31
Kontynuujemy działania w projekcie
„Stop bezrobociu i wykluczeniu!”

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej – 06. Integracja, Działania : 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałania: 06.01.02. Aktywizacja społeczno – zawodowa.

Zgodnie z założeniami Uczestnicy Projektu wzięli udział w 20 godzinnych Warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy. Warsztaty zrealizowała Szkoła Biznesu w Chojnicach. Spotkali się również z pośrednikiem pracy.

Aktualnie Uczestnicy biorą udział w szkoleniach zawodowych: pomoc kuchenna, opiekun osób starszych, drukarz sitodruku i tampodruku, florysta.

Realizację szkoleń zakończymy we wrześniu. Uczestników czeka egzamin potwierdzający kwalifikacje…
2016-06-03
Kontynuujemy działania w projekcie
„Stop bezrobociu i wykluczeniu!”

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej – 06. Integracja, Działania : 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałania: 06.01.02. Aktywizacja społeczno – zawodowa.

W miesiącu czerwcu 2016r. Uczestnicy Projektu skorzystają z indywidualnego poradnictwa psychologicznego. W lipcu natomiast przymierzamy się do zorganizowania Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy. Dzięki poznaniu metod i technik poszukiwania pracy, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej wierzymy, że UP odważniej wyruszą w drogę prowadzącą do pozyskania zatrudnienia. W działaniach tych wspierać ich będzie pośrednik pracy.
2016-05-30
Kontynuujemy działania w projekcie
„Stop bezrobociu i wykluczeniu!”

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej – 06. Integracja, Działania : 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałania: 06.01.02. Aktywizacja społeczno – zawodowa.

W miesiącu maju 2016r. Uczestnicy Projektu wzięli udział w Warsztatach z zakresu umiejętności rodzicielskich i warsztatach motywacyjnych mających na celu rozbudzenie aktywnej postawy.

Każdy z warsztatów trwał 30 godzin, prowadzony był przez psychologa Joannę Tylkę Sporysz.

Podczas zajęć zapewniono UP catering.
2016-04-30
Kontynuujemy działania w projekcie
„Stop bezrobociu i wykluczeniu!”

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej – 06. Integracja, Działania : 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałania: 06.01.02. Aktywizacja społeczno – zawodowa.

W miesiącu kwietniu 2016r. Uczestnicy Projektu wzięli udział w Warsztatach mających na celu omówienie roli Kobiet i Mężczyzn w życiu prywatnym i zawodowym oraz w Warsztatach z zakresu podnoszenia umiejętności samooceny i wiary w siebie.

Każdy z warsztatów trwał 30 godzin, prowadzony był przez psychologa Joannę Tylkę Sporysz.

Podczas zajęć zapewniono UP catering.
2016-04-20
Zakończyliśmy rekrutację do I edycji projektu
„Stop bezrobociu i wykluczeniu!”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej – 06. Integracja, Działania : 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałania: 06.01.02. Aktywizacja społeczno – zawodowa.

Wyłoniliśmy 21 Uczestników Projektu, dla których w kwietniu br., przy pomocy pracownika socjalnego, doradcy zawodowego i psychologa, utworzono indywidualną ścieżkę reintegracji społecznej i zawodowej. Od tego momentu zaczyna się praca socjalna z UP.

Uczestnikom Projektu życzymy wytrwałości w działaniach mających doprowadzić ich do zatrudnienia.
2016-03-01
Zapraszamy do udziału w projekcie
„Stop bezrobociu i wykluczeniu!”

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej – 06. Integracja, Działania : 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałania: 06.01.02. Aktywizacja społeczno – zawodowa.

Projekt jest realizowany w okresie 1.01.2016r. do 31.10.2018r.i obejmie wsparciem 63 osoby.

Ukierunkowany jest on na zwiększenie zatrudnienia K i M zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym dla osób z niepełnosprawnością, które nie pracują, są w wieku aktywności zawodowej, o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych, nie posiadające znajomości języka obcego, korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.

Zakładane działania:
- praca socjalna
- warsztaty psychologiczne
- szkolenia zawodowe
- kurs językowy
- indywidualne poradnictwo psychologiczne oraz pośrednictwo pracy
- wsparcie asystenta osób niepełnosprawnych
- staże zawodowe
- refundacja pobyty dziecka w przedszkolu

Wszystkich zainteresowanych prosi się o kontakt z pracownikiem socjalnym lub koordynatorem projektu w siedzibie MOPS lub pod nr telefonu 52 397 71 21

Archiwum EFS

Copyright 2014 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach