Bank Żywności - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
osób korzystających z pomocy żywnościowej

Podprogram 2018

Podprogram 2017 – efekty

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach z terenu województwa pomorskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Chojnicach realizowałało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018.

2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
- warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
- skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
- mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
- mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
- cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
- tłuszcze (olej rzepakowy),
- dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).

3. Pomoc żywnościowa trafiła do 1856 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa pomorskiego

4. Wydaliśmy osobom potrzebującym: 93,57924 ton żywności; 22308 paczek żywnościowych; o posiłków;

5. W ramach Podprogramu 2017 dla 68 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:
- Ekonomiczne - 2 spotkania dla 31 uczestników
- Żywieniowe – 2 spotkania dla 27 uczestników
- Kulinarne - 6 spotkań dla 68 uczestników
- Niemarnowanie żywności - 2 spotkania dla 35 uczestników

Rok 2017

Rok 2016

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wsparcie w formie paczek z art. spożywczymi dla osób najbardziej potrzebujących. Osoby do pomocy są kwalifikowane przez pracowników socjalnych MOPS. Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej jest przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie).

Wydawanie towaru odbywa się wyłącznie na podstawie skierowań wystawionych przez Ośrodek. Lista podopiecznych jest weryfikowana okresowo, skierowania są wystawiane na cały okres trwania Podprogramu. Wydawanie towaru z magazynu następuje w możliwie najszybszym terminie ( np. w ciągu tygodnia) od dnia otrzymania towaru. Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje żywność wyłącznie podopiecznym MOPS. Wydawanie odbywa się wyłącznie ze wskazanego magazynu w Chojnicach, ul. Świętopełka. W sporadycznych przypadkach żywność może być dowieziona do miejsca zamieszkania podopiecznego. Wydawanie żywności w ramach programu zaplanowane jest równomiernie w całym okresie trwania Podprogramu ( np. w odstępach miesięcznych)

Jedoncześnie informujemy, że każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywności.

Skargi można składać do:
Banku Żywności w Chojnicach
lub Fedracji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie,
lub Ministerstw Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie;

W ramach programu planowane są działania towarzyszące dla podopiecznych MOPS korzystających z Podprogramu 2016. Prowadzone Programu będą spotkania z psychologiem (VI-VII/2016), spotkania z doradcą zawodowym (VI-VII/2016) szkolenia zawodowe ( VII-VIII/2016) staż (IX-XI/2016) kursy językowe (XI-XII/2016). O terminach dystrybucji towaru i działaniach towarzyszących podopieczni będą informowani przez pracowników socjalnych, umieszczone zostaną informacje na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej MOPS. Działania towarzyszące kierowane są do wszystkich podopiecznych MOPS.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Rok 2015

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku rozpocznie się realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do końca lutego 2016 roku osoby, które otrzymają w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach /Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020/, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Każda z osób korzystających z Programu otrzyma w paczkach żywnościowych produkty następującego typu: makaron świderki , ryż biały, kaszę jęczmienną, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty , groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową , klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy.

Ww. skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej mogą uzyskać osoby spełniające kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osoby samotnie gospodarujące i członkowie rodzin, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, spełniają kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie).

Oprócz wsparcia żywnościowego Stowarzyszenie”Spróbuj Sam” w Chojnicach realizuje projekt „Aktywizacja i integracja społeczna młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz ich rodziców z terenu miasta Chojnice” współfinansowany z programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz działania na rzecz osób/rodzin wykluczonych - usługi opiekuńcze dla niepełnosprawnych, starszych.

Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Podprogram 2015 jest kontynuacją Podprogramu 2014, w ramach którego Stowarzyszenie „Spróbuj Sam” w Chojnicach objął wsparciem żywnościowym 1900 osób. Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również działania towarzyszące:

– usługi opiekuńcze,
– realizacja projektu Klub Młodzieżowy „Razem przeciwko przemocy”
– organizacja wyjazdu dla Członków Kluby „Wrzos” na zawody jeździeckie w Kwiekach
– organizacja spotkania wigilijnego dla dzieci autystycznych i ich rodzin.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Copyright 2014 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach