Aktualności

2017-04-18
Dodatkowe wydawanie żywności dla osób, które nie odebrały jej w wyznaczonym czasie, tj. w okresie od 10.04.2017r. do 14.04.2017r. odbędzie się w dniu 20.04.2017r. (czwartek) w godz. od 13.30 do 14.30.
2017-04-07
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
10.04.2017r. (poniedziałek) w godzinach 12.00-14.30 - rejony: H. Sikorska, L. Elzanowska, L. Kęsik-Kowalska,
11.04.2017r. (wtorek) w godzinach od 13.00 do 15.30 rejony: A. Mazur, K. Szczepanek, M. Kiżewska, M. Nowak
12.04.2017r. (środa) w godzinach 12.00-14.30 - rejony: A. Cieślak-Wziętek, B. Paluch, J. Błaszkowska,
13.04.2017r. (czwartek) w godzinach 12.00-14.30 - rejony: E. Imianowska, B. Leszczyńska
14.04.2017r. (piątek) w godzinach 12.00-14.30 - rejony: B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka,
2017-03-28
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach informuje, iż w otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko kierownicze: Kierownika Domu Dziennego Pobytu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach nie został wyłoniony żaden kandydat i nabór na wolne stanowisko nie został rozstrzygnięty. Czytaj więcej.
2017-03-28
Dodatkowe wydawanie żywności dla osób, które nie odebrały jej w wyznaczonym czasie, tj. w okresie od 21.03.2017r. do 27.03.2017r. odbędzie się w dniu 28.03.2017r. (wtorek) w godz. od 14.00 do 15.30.
2017-03-17
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
21.03.2017r. (wtorek) w godzinach 13.30-15.30 - rejony: H. Sikorska, L. Elzanowska, L. Kęsik-Kowalska,
22.03.2017r. (środa) w godzinach od 12.30 do 14.30 rejony: A. Mazur, K. Szczepanek, M. Kiżewska, M. Nowak
23.03.2017r. (czwartek) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: A. Cieślak-Wziętek, B. Paluch, J. Błaszkowska,
24.03.2017r. (piatek) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: E. Imianowska, B. Leszczyńska
27.03.2017r. (poniedziałek) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka,
2017-03-14
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach informuje, iż w otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach nie został wyłoniony żaden kandydat. Czytaj dalej
2017-03-14
Dodatkowe wydawanie żywności dla osób, które nie odebrały jej w wyznaczonym czasie, tj. w okresie od 07.03.2017r. do 13.03.2017r. odbędzie się w dniu 14.03.2017r. (wtorek) w godz. od 14.30 do 15.30
2017-03-10
DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNICACH ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko Kierownika Domu Dziennego Pobytu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach.
2017-03-06
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
07.03.2017r. (wtorek) w godzinach 13.30-15.30 - rejony: H. Sikorska, L. Elzanowska, L. Kęsik-Kowalska,
08.03.2017r. (środa) w godzinach od 12.30-14.30 rejony: A. Mazur, K. Szczepanek, M. Kiżewska, M. Nowak
09.03.2017r. (czwartek) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: A. Cieślak-Wziętek, B. Paluch, J. Błaszkowska,
10.03.2017r. (piatek) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: E. Imianowska, B. Leszczyńska
13.03.2017r. (poniedziałek) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka,
2017-03-02
Z dniem 01.03.2017r. do realizacji programu Karty Dużej Rodziny Chojnickiej przystąpił nowy partner:

Firma TWA RETAIL Spółka komandytowa
z siedzibą w Krakowie, ul. Rydlowska 20
reprezentowanym przez Panią Alinę Flohr Affa Decor

oferujący - zakup odzieży z 20% rabatem na nową kolekcję (bonifikata nie obejmuje artykułów promocyjnych i wyprzedaży) w salonie YOUNG REPORTER w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 18.
2017-03-01
Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na powierzenie realizacji w 2017 roku zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej - Zapewnienie gorącego posiłku - czytaj dalej
2017-02-27
Wydawanie żywności dla osób, które nie odebrały jej w wyznaczonym czasie, tj. w okresie od 20.02.2017r. do 24.02.2017r. odbędzie się w dniu 28.02.2017r. (wtorek) w godz. od 14.30 do 15.30
2017-02-24
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza nabór na wolne stanowisko PSYCHOLOGA do Środowiskowego Domu Samopomocy przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach.
2017-02-24
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach, na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Miasta Chojnice udzielonego Zarządzeniem nr 19/2017 z dnia 15.02.2017 r. jako beneficjent deklarujący zamiar realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020, ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów, tj. organizacje pozarządowe z terenu powiatu chojnickiego, w celu wspólnego przygotowania, realizacji i rozliczenia projektu pn. Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice z Działania 6.2, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych, zgłoszonego do dofinansowania w ramach Konkursu nr RPPM.06.02.02.IZ-22-001/17 ogłoszonego w dniu 29 grudnia 2016 r. przez Zarząd Województwa Pomorskiego. Szczegóły tutaj.
2017-02-15
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
20.02.2017r. (poniedziałek) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: H. Sikorska, L. Elzanowska, L. Kęsik-Kowalska,
21.02.2017r. (wtorek) w godzinach od 13.30-15.30 - rejony: A. Mazur, K. Szczepanek, M. Kiżewska, M. Nowak
22.02.2017r. (środa) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: A. Cieślak-Wziętek, B. Paluch, J. Błaszkowska,
23.02.2017r. (czwartek) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: E. Imianowska, B. Leszczyńska
24.02.2017r. (piątek) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka,
2017-02-06
Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2017 roku zadania z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej - pn. Zapewnienie gorącego posiłku dla 150 osób dziennie znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
Treść ogłoszenia
Wzór oferty
Wzór sprawozdania
2017-02-06
Wydawanie groszku konserwowego z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
07.02.2017r. (wtorek) w godzinach 13.30-15.30 - rejony: H. Sikorska, L. Elzanowska, L. Kęsik-Kowalska, A. Mazur, K. Szczepanek, M. Kiżewska, M. Nowak
08.02.2017r. (środa) w godzinach 12.30-14.30 rejony: A. Cieślak-Wziętek, B. Paluch, J. Błaszkowska, Ewa Imianowska, B. Leszczyńska, B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka,

Nie ma potrzeby zgłaszania się do MOPS-u
2017-02-01
Wydawanie napojów i jogurtów z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
02.02.2017r. (czwartek) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: H. Sikorska, L. Elzanowska, L. Kęsik-Kowalska, A. Mazur, K. Szczepanek, M. Kiżewska, M. Nowak
03.02.2017r. (piątek) w godzinach od 12.30-14.30 rejony: A. Cieślak-Wziętek, B. Paluch, J. Błaszkowska, Ewa Imianowska, B. Leszczyńska, B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka,
Nie ma potrzeby zgłaszania się do MOPS-u
2017-01-23
Wydawanie żywności dla osób, które nie odebrały jej w wyznaczonym czasie, tj. w okresie od 16.01.2017r. do 20.01.2017r. odbędzie się w dniu 24.01.2017r. (wtorek) w godz. od 13.30 do 15.30
2017-01-12
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
16.01.2017r. (poniedziałek) w godzinach 12.30 - 14.30 - rejony: H. Sikorska, L. Elzanowska, L. Kęsik-Kowalska,
17.01.2017r. (wtorek) w godzinach od 13.30 - 15.30 - rejony: A. Mazur, K. Szczepanek, M. Kiżewska, M. Nowak
18.01.2017r. (środa) w godzinach 12.30 - 14.30 - rejony: A. Cieślak-Wziętek, B. Paluch, J. Błaszkowska,
19.01.2017r. (czwartek) w godzinach 12.30 - 14.30 - rejony: Ewa Imianowska (J. Rutkowska), B. Leszczyńska
20.01.2017r. (piątek) w godzinach 12.30 - 14.30 - rejony: B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka,
2016-12-22
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w sprawie zamówienia publicznego pod nazwą "Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawanie posiłków od poniedziałku do piątku oraz zapewnienie porcji żywnościowych na sobotę i niedzielę dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach w okresie 01.01.2017-31.12.2017r." Szczegóły w dziale Przetargi i konkursy.
2016-12-19
Wydawanie żywności dla osób, które nie odebrały jej w wyznaczonym czasie, tj. w okresie od 12.12.2016r. do 16.12.2016r. odbędzie się w dniu 20.12.2016r. (wtorek) w godz. od 13.30 do 15.30
2016-12-16
W celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa i w trosce o osoby starsze, samotne, schorowane, o małym stopniu samodzielności Gmina Miejska Chojnice rozważa przystąpienie do Powszechnego Systemu Teleopieki Domowej.

Osoby objęte usługą teleopieki domowej zostaną wyposażone w specjalny aparat telefoniczny oraz niewielki nadajnik w formie bransoletki lub wisiorka. Jeśli źle się poczują, przewrócą lub będą chciały wezwać pomoc, mogą nacisnąć czerwony przycisk w nadajniku. Urządzenie to wyśle sygnał alarmowy do Centrum Operacyjno-Alarmowego. Centrum podejmie stosowną interwencję – nawiąże kontakt z osobą wzywającą pomocy i ustali przyczynę. W razie potrzeby powiadomi bliskich celem sprawdzenia sytuacji na miejscu, a w przypadku braku kontaktu głosowego - wezwie odpowiednie służby. Warunkiem przystąpienia do systemu jest posiadanie stacjonarnego abonamentu telefonicznego lub aktywnego telefonu komórkowego.

Więcej informacji w dziale TeleOpieka.
2016-12-13
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza zamówienie na usługi publiczne którego przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawanie posiłków od poniedziałku do piątku oraz zapewnienie porcji żywnościowych na sobotę i niedzielę dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach.
Szczegóły w dziale Przetargi i konkursy.
2016-12-09
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
12.12.2016r. (poniedziałek) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: H. Sikorska, L. Elzanowska, L. Kęsik-Kowalska,
13.12.2016r. (wtorek) w godzinach od 13.30 do 15.30 rejony: A. Mazur, K. Szczepanek, M. Kiżewska, M. Nowak
14.12.2016r. (środa) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: A. Cieślak-Wziętek, B. Paluch, J. Błaszkowska,
15.12.2016r. (czwartek) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: Ewa Imianowska (J. Rutkowska), B. Leszczyńska
16.12.2016r. (piątek) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka,
2016-11-30
Wydawanie jabłek z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
01.12.2016r. (czwartek) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: H. Sikorska, L. Elzanowska, L. Kęsik-Kowalska,
02.12.2016r. (piątek) w godzinach 12.30-14.30 – rejony: M. Kiżewska, M. Nowak, A. Mazur, K. Szczepanek
05.12.2016r. (poniedziałek) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: B. Paluch, A. Cieślak-Wziętek, J. Błaszkowska,
06.12.2016r. (wtorek) w godzinach 13.30-15.30 - rejony: E. Imianowska, B. Leszczyńska, B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka,
2016-11-23
Z powodu problemów transportowych jabłka wydawane będą w późniejszym terminie.
2016-11-22
Wydawanie jabłek z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
24.11.2016r. (czwartek) w godzinach 12.00-14.30 - rejony: H. Sikorska, L. Elzanowska, L. Kęsik-Kowalska, M. Kiżewska, M. Nowak, A. Mazur, K. Szczepanek
25.11.2016r. (piątek) w godzinach 12.00-14.30 - rejony: E. Imianowska, B. Leszczyńska, B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka, J. Błaszkowska, B. Paluch, A. Cieślak-Wziętek,
2016-11-15
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
16.11.2016r. (środa) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: H. Sikorska, L. Elzanowska, L. Kęsik-Kowalska,
17.11.2016r. (czwartek) w godzinach od 12.30-14.30 rejony: A. Cieślak-Wziętek, B. Paluch, J. Błaszkowska,
18.11.2016r. (piątek) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: A. Mazur, K. Szczepanek, M. Kiżewska, M. Nowak
21.11.2016r. (poniedziałek) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: Ewa Imianowska (J. Rutkowska), B. Leszczyńska
22.11.2016r. (wtorek) w godzinach 13.30-15.30 - rejony: B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka,
2016-11-04
Wydawanie napojów oraz żywności dla osób, które nie odebrały jej w wyznaczonym czasie, tj. w okresie od 26.10.2016r. do 28.10.2016r. odbędzie się w dniu 08.11.2016r. (wtorek) w godz. od 13.30 do 15.30
2016-11-02
Wydawanie napojów oraz żywności dla osób, które nie odebrały jej w wyznaczonym czasie, tj. w okresie od 26.10.2016r. do 28.10.2016r. odbędzie się w dniu 03.11.2016r. (czwartek) w godz. od 12.00 do 14.30
2016-10-25
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
26.10.2016r. (środa) w godzinach 12.00-14.30 - rejony: H. Sikorska, L. Elzanowska, L. Kęsik-Kowalska, M. Kiżewska, M. Nowak
27.10.2016r. (czwartek) w godzinach 12.00-14.30 - rejony: Ewa Imianowska (J. Rutkowska), B. Leszczyńska, A. Mazur, K. Szczepanek
28.10.2016r. (piątek) w godzinach 12.00-14.30 - rejony: B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka, A. Cieślak-Wziętek, B. Paluch, J. Błaszkowska,
2016-09-30
Wydawanie żywności dla osób, które nie odebrały jej w wyznaczonym czasie, tj. w okresie od 22.09.2016r. do 29.09.2016r. odbędzie się w dniu 04.10.2016r. (wtorek) w godz. od 13.30 do 15.30
2016-09-21
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
22.09.2016r. (czwartek) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: H. Sikorska, L. Elzanowska, L. Kęsik-Kowalska,
26.09.2016r. (poniedziałek) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: A. Mazur, K. Szczepanek, M. Kiżewska, M. Nowak
27.09.2016r. (wtorek) w godzinach 13.30-15.30 - rejony: Ewa Imianowska (J. Rutkowska), B. Leszczyńska
28.09.2016r. (środa) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka
29.09.2016r. (czwartek) w godzinach od 12.30-14.30 rejony: A. Cieślak-Wziętek, B. Paluch, J. Błaszkowska
2016-09-13
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy sierpnia 2016 roku rozpoczyna się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.
Czytaj dalej
2016-09-07
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
12.09.2016r. (poniedziałek) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: H. Sikorska, L. Elzanowska, L. Kęsik-Kowalska,
13.09.2016r. (wtorek) w godzinach od 13.30-15.30 - rejony: A. Cieślak-Wziętek, B. Paluch, J. Błaszkowska,
14.09.2016r. (środa) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: A. Mazur, K. Szczepanek, M. Kiżewska, M. Nowak
15.09.2016r. (czwartek) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: Ewa Imianowska (J. Rutkowska), B. Leszczyńska
16.09.2016r. (piątek) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka,

Przed udaniem się do Banku Żywności należy skontaktować się z pracownikiem socjalnym w celu wypełnienia skierowania.
2016-07-12
Wydawanie jogurtów z Banku Żywności odbędzie się w dniu 13.07.2016 (środa) w godzinach 11:00-13:00
2016-07-06
Wydawanie jogurtów z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
06.07.2016r. (środa) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: H. Sikorska, L. Elzanowska, L. Kęsik-Kowalska, M. Kiżewska, M. Nowak A. Mazur, K. Szczepanek
07.07.2016r. (czwartek) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: J. Rutkowska, B. Leszczyńska, B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka, J. Błaszkowska, B. Paluch, A. Cieślak-Wziętek
2016-06-27
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert. W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków komisji konkursowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w ramach projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu!” w 2016r. Więcej informacji w dziale Przetargi i konkursy
2016-06-24
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu!”. Więcej informacji w dziale Przetargi i konkursy
2016-06-23
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicac.Więcej informacji w dziale Przetargi i konkursy
2016-06-23
Wydawanie napojów z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
24.06.2016r. (piątek) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: H. Sikorska, L. Elzanowska, L. Kęsik-Kowalska, M. Kiżewska, M. Nowak
27.06.2016r. (poniedziałek) w godzinach od 12.30-14.30 rejony: J. Błaszkowska, B. Paluch,A. Cieślak-Wziętek, A. Mazur, K. Szczepanek
28.06.2016r. (wtorek) w godzinach 13.30-15.30 - rejony: J. Rutkowska, B. Leszczyńska, B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka
2016-06-17
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu!”. Więcej informacji w dziale Przetargi i konkursy
2016-06-02
Wydawanie jabłek z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
06.06.2016r. (poniedziałek) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: H. Sikorska, L. Elzanowska, L. Kęsik-Kowalska, M. Kiżewska, M. Nowak
07.06.2016r. (wtorek) w godzinach od 13.30 do 15.30 rejony: J. Błaszkowska, B. Paluch,A. Cieślak-Wziętek, A. Mazur, K. Szczepanek
08.06.2016r. (środa) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: J. Rutkowska, B. Leszczyńska, B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka

2016-04-19
Masz pytania dotyczące "Programu 500+"? 500 Bus będzie w Chojnicach:

2016-04-18
Wydawanie jabłek z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
19.04.2016r. (wtorek) w godzinach 13.30-15.30 - rejony: H. Sikorska, L. Elzanowska, L. Kęsik-Kowalska, M. Kiżewska, M. Galec
20.04.2016r. (środa) w godzinach od 12.30-14.30 - rejony: J. Błaszkowska, B. Paluch,A. Cieślak-Wziętek, A. Mazur, K. Szczepanek
21.04.2016r. (czwartek) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: J. Rutkowska, B. Leszczyńska, B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka,
2016-03-15
OGŁOSZENIE o końcowym wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze REFERENTA w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych - Wiecej w dziale Przetargi i konkursy
2016-03-09
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
10.03.2016r. (czwartek) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: H. Sikorska, L. Elzanowska, L. Kęsik-Kowalska,
11.03.2016r. (piątek) w godzinach 12.30-14.30 rejony: A. Cieślak-Wziętek, B. Paluch, J. Błaszkowska,
14.03.2016r. (poniedziałek) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: A. Mazur, K. Szczepanek, M. Kiżewska, M. Galec
15.03.2016r. (wtorek) w godzinach 13.30-15.30 - rejony: J. Wysocka, B. Leszczyńska
16.03.2016r. (środa) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka,
2016-02-26
Wydawanie żywności dla osób, które nie odebrały jej w wyznaczonym terminie, tj. w okresie od 15.02.2016r. do 19.02.2016r. odbędzie się w dniu 29.02.2016r. w godz. od 12.30 do 14.30.
2016-02-22
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza nabór na kandydata na wolne stanowisko referenta do działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach. Wiecej informacji w dziale Przetargi i konkursy.
2016-02-18
Wydawanie żywności dla osób, które nie odebrały jej w wyznaczonym czasie, tj. w okresie od 15.02.2016r. do 19.02.2016r. odbędzie się w dniu 23.02.2016r. w godz. od 13.30 do 15.30.
2016-02-11
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
15.02.2016r. (poniedziałek) w godzinach 12.30 do 14.30 - rejony: H. Sikorska, L. Elzanowska, L. Kęsik-Kowalska,
16.02.2016r. (wtorek) w godzinach 13.30 do 15.30 - rejony: A. Cieślak-Wziętek, B. Paluch, J. Błaszkowska,
17.02.2016r. (środa) w godzinach 12.30 do 14.30 - rejony: E. Todorowska, A. Mazur, K. Szczepanek
18.02.2016r. (czwartek) w godzinach 12.30 do 14.30 - rejony: J. Wysocka, B. Leszczyńska
19.02.2016r. (piątek) w godzinach 12.30 do 14.30 - rejony: B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka, M. Kiżewska, G. Myszka,
2016-01-29
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
02.02.2016r. (wtorek) w godzinach 13.30 do 15.30 - rejony: H. Sikorska, L. Elzanowska, L. Kęsik-Kowalska,
03.02.2016r. (środa) w godzinach 12.30 do 14.30 rejony: A. Cieślak-Wziętek, B. Paluch, J. Błaszkowska,
04.02.2016r. (czwartek) w godzinach 12.30 do 14.30 - rejony: E. Todorowska, A. Mazur, K. Szczepanek
05.02.2016r. (piątek) w godzinach 12.30 do 14.30 - rejony: J. Wysocka, B. Leszczyńska
08.02.2016r. (poniedziałek) w godzinach 12.30 do 14.30 - rejony: B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka, M. Kiżewska, G. Myszka,
2016-01-26
Wydawanie żywności dla osób, które nie odebrały jej w wyznaczonym czasie, tj. w okresie od 19.01.2016r. do 25.01.2016r. odbędzie się w dniu 26.01.2016r. w godz. od 13.30 do 15.30

2016-01-18
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
19.01.2016r. (wtorek) w godzinach 13:30-15:30 - rejony: H. Sikorska, L. Elzanowska, L. Kęsik-Kowalska,
20.01.2016r. (środa) w godzinach od 12:30-14:30 rejony: E. Todorowska, A. Mazur, K. Szczepanek
21.01.2016r. (czwartek) w godzinach 12:30-14:30 - rejony: A. Cieślak-Wziętek, B. Paluch, J. Błaszkowska,
22.01.2016r. (piątek) w godzinach 12:30-14:30 - rejony: J. Wysocka, B. Leszczyńska
25.01.2016r. (poniedziałek) w godzinach 12:30-14:30 - rejony: B. Federska, T. Barska,  D. Zawadzka, M. Kiżewska, G. Myszka,

2015-12-16
Wydawanie żywności dla osób, które nie odebrały jej w wyznaczonym czasie, tj. w okresie od 10.12.2015r. do 16.12.2015r. odbędzie się w dniu 17.12.2015r. w godz. od 12.00 do 14.30
2015-12-03
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
10.12.2015r. (czwartek) w godzinach 12.00-14.30 - rejony: H. Sikorska, L. Elzanowska, L. Kęsik-Kowalska,
11.12.2015r. (piątek) w godzinach od 12.00-14.30 - rejony: E. Todorowska, A. Mazur, K. Szczepanek
14.12.2015r. (poniedziałek) w godzinach 12.00-14.30 - rejony: A. Cieślak-Wziętek, B. Paluch, J. Błaszkowska,
15.12.2015r. (wtorek) w godzinach 12.30-15.30 - rejony: M. Kiżewska, G. Myszka, J. Wysocka, B. Leszczyńska
16.12.2015r. (środa) w godzinach 12.00-14.30 - rejony: B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka
2015-11-13
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:

18.11.2015r. (środa) w godzinach 12.00-14.30 - rejony: H. Sikorska, L. Elzanowska, L. Kęsik-Kowalska,
19.11.2015r. (czwartek) w godzinach od 12.00-14.30 - rejony: E. Todorowska, A. Mazur, K. Szczepanek,
20.11.2015r. (piątek) w godzinach 12.00-14.30 - rejony: A. Cieślak-Wziętek, B. Paluch, J. Błaszkowska,
23.11.2015r. (poniedziałek) w godzinach 12.00-14.30 - rejony: B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka
24.11.2015r. (wtorek) w godzinach 12.30-15.30 - rejony: M. Kiżewska, G. Myszka, J. Wysocka, B. Leszczyńska

Dla osób, które nie mogą odebrać żywności w wyznaczonym dniu, odbędzie się wydawanie towarów jedynie w dniu 25.11.2015r. w godz. od 12.30 do 14.30.
2015-11-05
Wydawanie żywności dla osób, które nie odebrały jej w wyznaczonym czasie, tj. w okresie od 03.11.2015r. do 05.11.2015r. odbędzie się w dniu 10.11.2015r. w godz. od 13.30 do 15.30
2015-10-28
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:

03.11.2015r. (wtorek) w godzinach 12.30-15.30 - rejony: H. Sikorska, L. Elzanowska, L. Kęsik-Kowalska, M. Kiżewska, G. Myszka

04.11.2015r. (środa) w godzinach od 11.30-14.30 - rejony: A. Czapiewska, B. Paluch, J. Błaszkowska, E. Todorowska, A. Mazur, K. Szczepanek

05.11.2015r. (czwartek) w godzinach 11.30-14.30 - rejony: B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka, J. Wysocka, B. Leszczyńska
2015-10-15
Wydawanie żywności dla osób, które nie odebrały jej w wyznaczonym czasie, tj. w okresie od 12.10.2015r. do 14.10.2015r. odbędzie się w dniu 20.10.2015r. w godz. od 13.00 do 15.30
2015-10-09
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:

12.10.2015r. (poniedziałek) w godzinach 12.00-14.30 - rejony: B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka, J. Wysocka, B. Leszczyńska

13.10.2015r. (wtorek) w godzinach od 12.30-15.30 - rejony: A. Czapiewska, B. Paluch, J. Błaszkowska, E. Todorowska, A. Mazur, K. Szczepanek

14.10.2015r. (środa) w godzinach 12.00-14.30 - rejony: H. Sikorska, L. Elzanowska, L. Kęsik-Kowalska, M. Kiżewska, G. Myszka
2015-09-25
Wydawanie żywności dla osób, które nie odebrały jej w wyznaczonym czasie, tj. w okresie od 22.09.2015r. do 24.09.2015r. odbędzie się w dniu 28.09.2015r. w godz. od 12.00 do 14.30
2015-09-14
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:

22.09.2015r. (wtorek) w godzinach 12.00-15.30 - rejony: H. Sikorska, E. Elzanowska, L. Kęsik-Kowalska, M. Kiżewska, G. Myszka

23.09.2015r. (środa) w godzinach od 11.30-14.30 - rejony: A. Czapiewska, B. Paluch, J. Błaszkowska, E. Todorowska, A. Mazur, K. Szczepanek

24.09.2015r. (czwartek) w godzinach 11.30-14.30 - rejony: B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka, J. Wysocka, B. Leszczyńska
2015-08-28
Wydawanie żywności dla osób, które nie odebrały jej w wyznaczonym czasie, tj. w okresie od 25.08.2015r. do 27.08.2015r. odbędzie się w dniu 01.09.2015r. w godz. od 14.00 do 16.00
2015-08-21
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:

25.08.2015 (wtorek) w godzinach od 9.00-11.00 - rejony: A. Czapiewska, B. Paluch, J. Błaszkowska, E. Todorowska, A. Mazur, K. Szczepanek

26.08.2015r. (środa) w godzinach 9.00-11.00 - rejony: H. Sikorska, E. Elzanowska, L. Kęsik-Kowalska, M. Kiżewska, G. Myszka

27.08.2015r. (czwartek) w godzinach 9.00-11.00 - rejony: B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka, J. Wysocka, B. Leszczyńska

Należy zabrać ze sobą torby na produkty.
2015-07-31
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:

04.08.2015r. (wtorek) w godzinach 12.00-15.00 - rejony: H. Sikorska, E. Elzanowska, L. Kęsik-Kowalska, M. Kiżewska, G. Myszka

05.08.2015 (środa) w godzinach od 11.30-14.30 rejony: A. Czapiewska, B. Paluch, J. Błaszkowska, E. Todorowska, A. Mazur, K. Szczepanek

06.08.2015r. (czwartek) w godzinach 11.30-14.30 - rejony: B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka, J. Wysocka, B. Leszczyńska
2015-06-29
Wydawanie żywności dla osób korzystających z Banku Żywności odbędzie się w dniach:

01.07.2015r. (środa) w godzinach 11.30-14.30 - rejony: H. Sikorska, E. Elzanowska, L. Kęsik-Kowalska, M. Kiżewska, G. Myszka

02.07.2015 (czwartek) w godzinach od 11.30-14.30 - rejony: A. Czapiewska, B. Paluch, J. Błaszkowska, E. Todorowska, A. Mazur, K. Szczepanek

03.07.2015r. (piątek) w godzinach 11.30-14.30 - rejony: B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka, J. Wysocka, B. Leszczyńska
2015-06-26
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach prosi o pilny kontakt podopiecznych ze swoimi pracownikami socjalnymi w sprawie Banku Żywności.
2015-06-18
Stowarzyszenie „Spróbuj Sam” w Chojnicach zaprasza na Festyn Integracyjny, który odbędzie się dnia 19.06.2015 r. (piątek) o godz. 16.00 na placu przy Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach, ul. Strzelecka 31

W programie:
- Warsztaty garncarskie
- Zabawy i konkursy dla dzieci i rodzin z nagrodami
- Darmowe atrakcje dla dzieci i młodzieży (lody, wata cukrowa)
- Pokaz sprzętu służb mundurowych

Festyn organizowany jest w ramach projektu współfinansowanego z programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

2015-06-17
„Aktywizacja i integracja społeczna młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz ich rodziców z terenu miasta Chojnice”

Od maja b.r. Stowarzyszenie „Spróbuj Sam” w Chojnicach realizuje projekt „Aktywizacja i integracja społeczna młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz ich rodziców z terenu miasta Chojnice” współfinansowany z programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Projekt adresowany jest do dzieci/młodzieży w wieku 13-17 lat (co najmniej 25 osób) oraz ich rodziców (przynajmniej 1 rodzic) objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach i borykających się problem bezradności wychowawczej.

Celem Projektu jest m.in.:
- podniesienie wiedzy rodziców z zakresu kompetencji wychowawczych
- wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież poprzez uruchomienie zajęć

- wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo względem ich rówieśników z rodzin bez oznak patologii z dostępie do oferty zajęć pozalekcyjnych
- wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez zapewnienie dzieciom i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo do bezpłatnych zajęć wyrównawczych z języków obcych
- zwiększenie dostępności do informacji i poradnictwa edukacyjno-zawodowego młodzieży, tym samym przygotowanie jej do trafnego wyboru zawodu
- wspólne spędzanie czasu rodziców z dziećmi (festyn, wyjście do kina)
- podnoszenie poczucia własnej wartości przez wzmacnianie mocnych stron dziecka/młodzieży
- nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, odbudowywanie własnej wartości

Działania w ramach projektu obejmują:
1. Szkoła dla Rodzica
2. Festyn integracyjny
3. Indywidualne i grupowe poradnictwo edukacyjno-zawodowe
4. Zajęcia kulturalne , sportowe, edukacyjne
5. Zajęcia socjoterapeutyczne
6. Indywidualne spotkania terapeutyczne prowadzone przez psychologa.

2015-06-03
Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr 58/2015 z dnia 26.05.2015 roku w dniu 5 czerwca 2015 roku (piątek) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach będzie nieczynny
2015-05-20
Nowi partnerzy w realizacji programu Karty Dużej Rodziny Chojnickiej:

ArchiSTYL Pracownia Projektowa Kornelia Żywicka
89-600 Chojnice, ul. Ceynowy 13b
- indywidualne projekty architektoniczno-budowlane, adaptacja gotowych projektów, aranżacja wnętrz, badanie gruntu, zmiany sposobu użytkowania, inwentaryzacje, przebudowy, rozbudowy, termomodernizacje, certyfikaty energetyczne, badania termowizyjne z 20% rabatem realizowane w ArchiSTYL Pracowni Projektowej

VISION Robert Chmielewski
89-650 Czersk, ul. dr Zielińskiego 13
- 10% rabat na zakup okularów korekcyjnych i soczewek okularowych ( soczewki i ramka),
- 20% rabat na zakup okularów przeciwsłonecznych,
- 5 % rabat na soczewki kontaktowe i płyn do ich pielęgnacji
- bezpłatne badania okulistyczne przy zakupie okularów korekcyjnych ( soczewki i ramka)
realizowane w Salonie Optycznym w Czersku, ul. dr Zielińskiego 13 oraz Salonie Optycznym w Tucholi, ul. Nowodworskiego 3.
Promocje nie łączą się. Bonifikata nie obejmuje artykułów promocyjnych i wyprzedaży.
2015-04-17
Wydawanie jabłek i napojów z Banku Żywności odbędzie się w dniach:

20.04.2015r. (poniedziałek) w godzinach 12.00-14.30 - rejony: H. Sikorska, E. Elzanowska, L. Kęsik-Kowalska, M. Kiżewska, G. Myszka

21.04.2015 (wtorek) w godzinach od 12.00 do 14.30 - rejony: A. Czapiewska, B. Paluch, J. Błaszkowska, E. Todorowska, A. Mazur, K. Szczepanek

22.04.2015r. (środa) w godzinach 12.00-14.30 - rejony: B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka, J. Wysocka, B. Leszczyńska
2015-03-24
Wydawanie jabłek dla osób, które nie odebrały w wyznaczonym czasie, tj. w okresie od 19.03.2015r. do 23.03.2015r. wydawanie odbędzie się w dniu 24.03.2015r. w godzinach od 13:15 do 15:15
2015-03-18
Wydawanie jabłek z Banku Żywności odbędzie się w dniach:

19.03.2015r. (czwartek) w godzinach 11.00-13.00 - rejony: H. Sikorska, E. Elzanowska, L. Kęsik-Kowalska, M. Kiżewska, G. Myszka

20.03.2015r. (piątek) w godzinach od 11.00 do 13.00 - rejony: A. Czapiewska, B. Paluch, J. Błaszkowska, E. Todorowska, A. Mazur, K. Szczepanek

13.03.2015r. (poniedziałek) w godzinach 12.00-14.00 - rejony: B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka, J. Wysocka, B. Leszczyńska
2015-02-12
Aktualna lista partnerów realizujących cele programu „Duża Rodzina Chojnicka” określonych w Uchwale Nr 443/2014 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 10 marca 2014 roku

Kaszubsko-Krajeńska Agencja Nieruchomości Paweł Zagozda
89-600 Chojnice, ul. Małe Osady 12/1

Firma "Masar" W.J. Januszewscy, J. Szyszka
89-600 Chojnice, ul. Długa 5

Firma PROMEDICA Sp.z o.o
Chojnice, ul. Kołłątaja 4

Centrum dziecięce „Mrówka”
Chojnice, ul. Kościerska 12a

Firma Eurostandard Sp.j Firma Rodzinna Klauzo
Chojnice, Topole 20

Firma Eurostandard - BIS
Chojnice, Topole 20

Firma I.A Szypryt Sp.j.
89-600 Chojnice, ul. Ogrodowa 8
2015-01-28
Wydawanie żywności dla osób, które nie odebrały żywności w wyznaczonym czasie, wydawanie odbędzie się w dniu 29.01.2015r. od 13.00 do 14.30
2015-01-16
Wydawanie żywności dla osób, które nie odebrały żywności w wyznaczonym czasie, wydawanie odbędzie się w dniu 16.01.2015r. od 12.00 do 14.00
2015-01-09
Wydawanie żywności dla osób korzystających z Banku Żywności odbędzie się w dniach:

13.01.2015r. (wtorek) w godzinach 11.30-14.00 - rejony: H. Sikorska, E. Elzanowska, L. Kęsik-Kowalska, M. Kiżewska, G. Myszka

14.01.2015 (środa) w godzinach od 11.30-14.00 rejony: B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka, J. Wysocka, B. Leszczyńska

15.01.2015r. (czwartek) w godzinach 11.30-14.00 - rejony: A. Czapiewska, B. Paluch, J. Błaszkowska, E. Todorowska, A. Mazur, K. Szczepanek
Tutaj wpisz swój tekst...
Copyright 2014 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach