Aktualności

2020-11-18
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH, RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
informuje, że świadczenia za miesiąc LISTOPAD 2020 płatne będą na rachunek bankowy według poniższego podziału

dnia 24.11.2020 wg nazwisk od litery A – L rodzinne i 500+
dnia 26.11.2020 wg nazwisk od litery Ł – Ż rodzinne i 500+
dnia 25.11.2020 wg nazwisk od litery A – Ł fundusz alimentacyjny
dnia 26.11.2020 wg nazwisk od litery M – Ż fundusz alimentacyjny

Świadczenia gotówką w BANKU SPÓŁDZIELCZYM z WIĘCBORKA ul. MŁODZIEŻOWA 7 w Chojnicach zgodnie z poniższym podziałem

dnia 25.11.2020 wg nazwisk od litery A - G rodzinne i 500+
dnia 26.11.2020 wg nazwisk od litery H - L rodzinne i 500+
dnia 27.11.2020 wg nazwisk od litery Ł - R rodzinne i 500+
dnia 30.11.2020 wg nazwisk od litery S – Ż rodzinne i 500+
dnia 25.11.2020 wg nazwisk od litery A – Ż fundusz alimentacyjny
2020-10-26
Program „Wspieraj Seniora” adresowany do osób 70 lat i więcej , które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem Covid-19, a w szczególnych przypadkach do osób poniżej 70 roku życia.

Celem programu jest zrobienie zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym art. spożywcze, środki higieny osobistej.
Każdy senior zgłasza potrzebę zrobienia zakupów dzwoniąc na infolinię 22 505 11 11.
Konsultant przyjmie zgłoszenie, które zostanie przesłane do właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pracownicy socjalni będą dzwonić do osoby potrzebującej w celu zweryfikowania i wówczas dotrą do miejsca zamieszkania tej osoby. Za potwierdzeniem przyjmą środki finansowe i listę potrzebnych zakupów. Po zrobieniu zakupów dostarczą je do domu seniora i rozliczą się paragonem.

Realizacją programu zajmą się służby społeczne tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach. Przewiduje się realizację programu w ramach wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników socjalnych a w razie potrzeby podjęta zostanie współpraca z wolontariuszami, harcerzami, żołnierzami WOT i członkami Ochotniczych Straży Pożarnych.
2020-10-23
WNIOSKI O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA DO PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w załączniku zamieszcza wzór Żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego - potocznie: zaświadczenie na potrzeby programu "Czyste powietrze".

Pobierz wniosek
2020-10-21
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH, RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
informuje, że świadczenia za miesiąc PAŹDZIERNIK 2020 płatne będą na rachunek bankowy według poniższego podziału:

dnia 23.10.2020 wg nazwisk od litery A – L rodzinne i 500+
dnia 27.10.2020 wg nazwisk od litery Ł – Ż rodzinne i 500+
dnia 26.10.2020 wg nazwisk od litery A – Ł fundusz alimentacyjny
dnia 26.10.2020 wg nazwisk od litery M – Ż fundusz alimentacyjny

Świadczenia gotówką w BANKU SPÓŁDZIELCZYM z WIĘCBORKA ul. MŁODZIEŻOWA 7 w Chojnicach zgodnie z poniższym podziałem:

dnia 27.10.2020 wg nazwisk od litery A - G rodzinne i 500+
dnia 28.10.2020 wg nazwisk od litery H - L rodzinne i 500+
dnia 29.10.2020 wg nazwisk od litery Ł - R rodzinne i 500+
dnia 30.10.2020 wg nazwisk od litery S – Ż rodzinne i 500+
dnia 27.10.2020 wg nazwisk od litery A – Ż fundusz alimentacyjny
2020-09-21
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH, RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
informuje, że świadczenia za miesiąc WRZESIEŃ 2020 płatne będą na rachunek bankowy według poniższego podziału:

dnia 24.09.2020 wg nazwisk od litery A – L rodzinne i 500+
dnia 28.09.2020 wg nazwisk od litery Ł – Ż rodzinne i 500+
dnia 25.09.2020 wg nazwisk od litery A – Ł fundusz alimentacyjny
dnia 28.09.2020 wg nazwisk od litery M – Ż fundusz alimentacyjny

Świadczenia gotówką w BANKU SPÓŁDZIELCZYM z WIĘCBORKA ul. MŁODZIEŻOWA 7 w Chojnicach zgodnie z poniższym podziałem:

dnia 25.09.2020 wg nazwisk od litery A - G rodzinne i 500+
dnia 28.09.2020 wg nazwisk od litery H - L rodzinne i 500+
dnia 29.09.2020 wg nazwisk od litery Ł - R rodzinne i 500+
dnia 30.09.2020 wg nazwisk od litery S – Ż rodzinne i 500+
dnia 25.09.2020 wg nazwisk od litery A – Ż fundusz alimentacyjny
2020-09-11
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiska: OPIEKUNA Punktu Opieki Dziennej dla Osób Niepełnosprawnych, SPECJALISTA SOCJOTERAPII / WYCHOWAWCA Placówki Wsparcia Dziennego, WYCHOWAWCA Placówki Wsparcia Dziennego. Szczegóły w dziale Przetargi i konkursy.
2020-08-18
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH, RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
informuje, że świadczenia za miesiąc SIERPIEŃ 2020 płatne będą na rachunek bankowy według poniższego podziału:

dnia 24.08.2020 wg nazwisk od litery A – L rodzinne i 500+
dnia 26.08.2020 wg nazwisk od litery Ł – Ż rodzinne i 500+
dnia 25.08.2020 wg nazwisk od litery A – Ł fundusz alimentacyjny
dnia 26.08.2020 wg nazwisk od litery M – Ż fundusz alimentacyjny

Świadczenia gotówką w BANKU SPÓŁDZIELCZYM z WIĘCBORKA ul. MŁODZIEŻOWA 7 w Chojnicach zgodnie z poniższym podziałem
dnia 26.08.2020 wg nazwisk od litery A - G rodzinne i 500+
dnia 27.08.2020 wg nazwisk od litery H - L rodzinne i 500+
dnia 28.08.2020 wg nazwisk od litery Ł - R rodzinne i 500+
dnia 31.08.2020 wg nazwisk od litery S – Ż rodzinne i 500+
dnia 26.08.2020 wg nazwisk od litery A – Ż fundusz alimentacyjny
2020-08-11
UWAGA

W ostanich dniach mogli Państwo otrzymać mailowe powiadomienie o przyznaniu świadczenia 300+ lub 500+ dotyczące poprzedniego okresu świadczeniowego. Wynikło to z błedu systemu (usługi powiadamiania beneficjentów poprzez email). Za zainstniałą sytuację przepraszamy. Jesteśmy w trakcie diagnozowania przyczyny takiego zachowania się systemu.

2020-08-03
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
04.08.2020r. (wtorek) w godzinach 14.00-15.30 - rejony: H. Sikorska, E. Żuchlińska, S. Zakrzewski
05.08.2020r. (środa) w godzinach od 13.00 do 14.30 rejony: E. Imianowska. L. Kęsik-Kowalska, M. Kiżewska
06.08.2020r. (czwartek) w godzinach od 13.00 do 14.30 J. Rutkowska, B. Paluch, J. Błaszkowska
07.08.2018r. (piątek) w godzinach 13.00-14.30 - rejony: A. Mazur, K. Szczepanek, M. Nowak
10.08.2020r. (poniedziałek) w godzinach od 13.00 do 14.30 B. Federska, T. Barska, B. Leszczyńska

Nie ma potrzeby zgłaszania się do pracowników socjalnych. Należy udać się bezpośrednio do Banku

Żywności bez odbierania kartek! Dla osób, które nie będą mogły odebrać towaru w wyznaczonym dniu dodatkowe wydawanie będzie 12.08.2020r. (środa) w godz. od 12.00 do 14.00
2020-07-30
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach wraz z Pomorskim Instytutem Kariery i Doradztwa Zawodowego w Chojnicach przystępuje do realizacji projektu współfinansowanego ze środków EFS „Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice”. Szczegóły tutaj.
2020-07-22
Zapytanie ofertowe na realizację usługi: zarządzanie projektem "Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji", poddziałanie 06.02.02, współfinansowanego ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020. Szczegóły w dziale Przetargi i konkursy.
2020-07-16
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego. Szczegóły w dziale Przetargi i konkursy.
2020-07-16
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko Kierownika Punktu Opieki Dziennej dla Osób Niesamodzielnych. Szczegóły w dziale Przetargi i konkursy.
2020-07-16
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH, RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH

informuje, że świadczenia za miesiąc LIPIEC 2020 płatne będą na rachunek bankowy według poniższego podziału::

dnia 24.07.2020 wg nazwisk od litery A – L rodzinne i 500+
dnia 28.07.2020 wg nazwisk od litery Ł – Ż rodzinne i 500+
dnia 24.07.2020 wg nazwisk od litery A – Ł fundusz alimentacyjny
dnia 27.07.2020 wg nazwisk od litery M – Ż fundusz alimentacyjny

Świadczenia gotówką w BANKU SPÓŁDZIELCZYM z WIĘCBORKA ul. MŁODZIEŻOWA 7 w Chojnicach zgodnie z poniższym podziałem
dnia 28.07.2020 wg nazwisk od litery A - G rodzinne i 500+
dnia 29.07.2020 wg nazwisk od litery H - L rodzinne i 500+
dnia 30.07.2020 wg nazwisk od litery Ł - R rodzinne i 500+
dnia 31.07.2020 wg nazwisk od litery S – Ż rodzinne i 500+
dnia 28.07.2020 wg nazwisk od litery A – Ż fundusz alimentacyjny
2020-07-02

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach informuje, iż przystępuje do Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach przystąpił do kolejnej edycji programu pod nazwą „Opieka wytchnieniowa” edycja 2020 realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Celem głównym Programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2020 jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności
- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Wsparciem mogą zostać objęte osoby niekorzystające z innych form usług w miejscu zamieszkania.

Kryteria kwalifikacji do udziału w programie:
- Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne orzeczenie równoważne dołączone do karty zgłoszenia.
- Liczba punktów przyznanych w karcie oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM (od 0 do 75 punktów).

O zakwalifikowaniu do programu decyduje kolejność złożonych wniosków oraz liczba punktów przyznanych w karcie oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM.
W celu zapewnienia kompleksowości udzielanego wsparcia w karcie zgłoszenia do „Programu opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 należy wskazać usługi, z których chce korzystać opiekun.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w postaci świadczenia usługi wytchnieniowej muszą złożyć prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z załącznikami.
Termin naboru wniosków:
Wnioski przyjmowane są od dnia 02 lipca 2020 r. do dnia 17 lipca 2020 r.

Pobierz:
- Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020
- Klauzula RODO (zał. nr 2 do karty zgłoszenia)
- Karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM (zał. nr 3 do karty zgłoszenia)

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
52-397-25-94, 52-397-77-121
Pracownicy socjalni: p. Beata Paluch i p.Joanna Rutkowska.

Miejsce składania wniosków.
Kompletne wnioski można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach, Pl.Niepodległości 7, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.00 lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@mopschojnice.pl
2020-07-02
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:

03.07.2020r. (piątek) w godzinach 13.00-14.30 - rejony: H. Sikorska, E. Żuchlińska, S. Zakrzewski
06.07.2020r. (poniedziałek) w godzinach od 13.00 do 14.30 rejony: E. Imianowska. L. Kęsik-Kowalska, M. Kiżewska
07.07.2020r. (wtorek) w godzinach od 14.00 do 15.30 J. Rutkowska, B. Paluch, J. Błaszkowska
08.07.2018r. (środa) w godzinach 13.00-14.30 - rejony: A. Mazur, K. Szczepanek, M. Nowak
09.07.2020r. (czwartek) w godzinach od 13.00 do 14.30 B. Federska, T. Barska, B. Leszczyńska

Nie ma potrzeby zgłaszania się do pracowników socjalnych. Należy udać się bezpośrednio do Banku Żywności bez odbierania kartek!
Dla osób, które nie będą mogły odebrać towaru w wyznaczonym dniu dodatkowe wydawanie będzie 10.07.2020r. (piątek) w godz. od 12.00 do 14.00
2020-06-20
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH, RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
informuje, że świadczenia rodzinne oraz świadczenia wychowawcze
za miesiąc CZERWIEC 2020 płatne będą na rachunek bankowy według poniższego podziału

• dnia 23.06.2020 wg nazwisk od litery A - L
• dnia 25.06.2020 wg nazwisk od litery Ł - Ż

Świadczenia gotówką
w BANKU SPÓŁDZIELCZYM z WIĘCBORKA ul. MŁODZIEŻOWA 7 w Chojnicach zgodnie z poniższym podziałem

• dnia 25.06.2020 wg nazwisk od litery A - G
• dnia 26.06.2020 wg nazwisk od litery H - L
• dnia 29.06.2020 wg nazwisk od litery Ł - R
• dnia 30.06.2020 wg nazwisk od litery S – Ż

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH, RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
informuje, że świadczenia z funduszu alimentacyjnego
za miesiąc CZERWIEC 2020 płatne będą na rachunek bankowy według poniższego podziału

• dnia 25.06.2020 wg nazwisk od litery A - Ł
• dnia 26.06.2020 wg nazwisk od litery M - Ż

Świadczenia gotówką
w BANKU SPÓŁDZIELCZYM z WIĘCBORKA ul. MŁODZIEŻOWA 7 w Chojnicach zgodnie z poniższym podziałem

• dnia 25.06.2020 wg nazwisk od litery A - Ż
2020-06-19

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do wyzwania GaszynChallenge. Poniżej relacja z tego wydarzenia:

https://youtu.be/58uAMAHqovs
2020-06-15
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
16.06.2020r. (wtorek) w godzinach 14.00-15.30 - rejony: H. Sikorska, E. Żuchlińska, S. Zakrzewski
17.06.2020r. (środa) w godzinach od 13.00 do 14.30 rejony: E. Imianowska. L. Kęsik-Kowalska, M. Kiżewska
18.06.2020r. (czwartek) w godzinach od 13.00 do 14.30 J. Rutkowska, B. Paluch, J. Błaszkowska
19.06.2018r. (piątek) w godzinach 13.00-14.30 - rejony: A. Mazur, K. Szczepanek, M. Nowak
22.06.2020r. (poniedziałek) w godzinach od 13.00 do 14.30 B. Federska, T. Barska, B. Leszczyńska

Nie ma potrzeby zgłaszania się do pracowników socjalnych. Należy udać się bezpośrednio do Banku Żywności bez odbierania kartek!
Dla osób, które nie będą mogły odebrać towaru w wyznaczonym dniu dodatkowe wydawanie będzie 24.06.2020r. (środa) w godz. od 12.00 do 14.00
2020-06-01
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
02.06.2020r. (wtorek) w godzinach 14.00-15.30 - rejony: H. Sikorska, E. Żuchlińska, S. Zakrzewski
03.06.2020r. (środa) w godzinach od 13.00 do 14.30 rejony: E. Imianowska. L. Kęsik-Kowalska, M. Kiżewska
04.06.2020r. (czwartek) w godzinach od 13.00 do 14.30 J. Rutkowska, B. Paluch, J. Błaszkowska
05.06.2018r. (piątek) w godzinach 13.00-14.30 - rejony: A. Mazur, K. Szczepanek, M. Nowak
08.06.2020r. (poniedziałek) w godzinach od 13.00 do 14.30 B. Federska, T. Barska, B. Leszczyńska

Nie ma potrzeby zgłaszania się do pracowników socjalnych. Należy udać się bezpośrednio do Banku Żywności bez odbierania kartek!
Dla osób, które nie będą mogły odebrać towaru w wyznaczonym dniu dodatkowe wydawanie będzie 09.06.2020r. (wtorek) w godz. od 12.00 do 14.00
2020-05-18
Dla osób, które nie będą mogły odebrać żywności w wyznaczonych dniach dodatkowe wydawanie odbędzie się w dniu 26.05.2020r. (wtorek) w godz. od 11.00 do 13.00
2020-05-15
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:

18.05.2020r. (poniedziałek) w godzinach 13.00-14.30 - rejony: H. Sikorska, E. Żuchlińska, S. Zakrzewski
19.05.2020r. (wtorek) w godzinach od 14.00 do 15.30 rejony: E. Imianowska. L. Kęsik-Kowalska, M. Kiżewska
20.05.2020r. (środa) w godzinach od 13.00 do 14.30 J. Rutkowska, B. Paluch, J. Błaszkowska
21.05.2018r. (czwartek) w godzinach 13.00-14.30 - rejony: A. Mazur, K. Szczepanek, M. Nowak
25.05.2020r. (poniedziałek) w godzinach od 13.00 do 14.30 B. Federska, T. Barska, B. Leszczyńska

Nie ma potrzeby zgłaszania się do pracowników socjalnych. Należy udać się bezpośrednio do Banku Żywności bez odbierania kartek.
2020-05-04
Dla osób, które nie będą mogły odebrać żywności w wyznaczonych dniach dodatkowe wydawanie odbędzie się w dniu 12.05.2020r. (wtorek) w godz. od 11.00 do 13.00
2020-05-04
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:

05.05.2020r. (wtorek) w godzinach 14.00-15.30 - rejony: H. Sikorska, E. Żuchlińska, S. Zakrzewski
06.05.2020r. (środa) w godzinach od 13.00 do 14.30 rejony: E. Imianowska. L. Kęsik-Kowalska, M. Kiżewska
07.05.2020r. (czwartek) w godzinach od 13.00 do 14.30 J. Rutkowska, B. Paluch, J. Błaszkowska
08.05.2018r. (piątek) w godzinach 13.00-14.30 - rejony: A. Mazur, K. Szczepanek, M. Nowak
11.05.2020r. (poniedziałek) w godzinach od 13.00 do 14.30 B. Federska, T. Barska, B. Leszczyńska,

Nie ma potrzeby zgłaszania się do pracowników socjalnych. Należy udać się bezpośrednio do Banku Żywności bez odbierania kartek!
2020-04-20
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:

21.04.2020r. (wtorek) w godzinach 14.00-15.30 - rejony: E. Imianowska. L. Kęsik-Kowalska, M. Kiżewska
22.04.2020r. (środa) w godzinach od 13.00 do 14.30 rejony: H. Sikorska, E. Żuchlińska, S. Zakrzewski
23.04.2020r. (czwartek) w godzinach od 13.00 do 14.30 J. Rutkowska, B. Paluch, J. Błaszkowska
24.04.2018r. (piątek) w godzinach 13.00-14.30 - rejony: A. Mazur, K. Szczepanek, M. Nowak
27.04.2020r. (poniedziałek) w godzinach od 13.00 do 14.30 B. Federska, T. Barska, B. Leszczyńska

Dla osób, które nie będą mogły odebrać towaru w wyznaczonym dniu dodatkowe wydawanie będzie 28.04.2020r. (wtorek) w godzinach od 11.00 do 13.00

Nie ma potrzeby zgłaszania się do pracowników socjalnych. Należy udać się bezpośrednio do Banku Żywności bez odbierania kartek!
2020-04-03
Dla osób, które nie odebrały żywności w wyznaczonych dniach dodatkowe wydawanie odbędzie się w dniu 07.04.2020r. (wtorek) w godz. od 11.00 do 13.00
2020-03-24
Dla osób, które nie będą mogły odebrać żywności w dniach od 23.03.2020r. do 27.03.2020r. dodatkowe wydawanie odbędzie się w dniu 30.03.2020r. (poniedziałek) w godz. od 13.00 do 14.30
2020-03-20
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach informuje, iż przystępuje do Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2020

W związku z ogłoszonym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planem wsparcia na 2020 rok, w którym przewidziana jest dalsza realizacja programu „Opieka wytchnieniowa”, zapraszamy osoby z terenu miasta Chojnice, zainteresowane tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby do pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach, w terminie do 31 marca 2020 r.

Celem głównym Programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2020 jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad:

1) dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
a) konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
b) konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności
- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Wsparciem mogą zostać objęte osoby niekorzystające z innych form usług w miejscu zamieszkania.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
52-397-25-94, 52-397-77-121
Pracownicy socjalni: p. Beata Paluch i p.Joanna Rutkowska.
2020-03-18
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:

23.03.2020r. (poniedziałek) w godzinach 13.00-14.30 - rejony: H. Sikorska, E. Żuchlińska, S. Zakrzewski
24.03.2020r. (wtorek) w godzinach od 14.00 do 15.30 rejony: B. Federska, T. Barska, B. Leszczyńska
25.03.2020r. (środa) w godzinach od 13.00 do 14.30 J. Rutkowska, B. Paluch, J. Błaszkowska
26.03.2018r. (czwartek) w godzinach 13.00-14.30 - rejony: A. Mazur, K. Szczepanek, M. Nowak
27.03.2020r. (piątek) w godzinach od 13.00 do 14.30 E. Imianowska. L. Kęsik-Kowalska, M. Kiżewska

Nie ma potrzeby zgłaszania się do pracowników socjalnych. Należy udać się bezpośrednio do Banku Żywności bez odbierania kartek!
2020-03-17

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach informuje,
że świadczenia z pomocy społecznej, rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz świadczenia wychowawcze płatne GOTÓWKĄ będą:

w BANKU SPÓŁDZIELCZYM z WIĘCBORKA ul. MŁODZIEŻOWA 7 w Chojnicach w godz od 9:00 do 15:00

2020-03-13

Zgodnie z Zarządzeniem 37/2020 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 13.03.2020r. w sprawie: ograniczenia dostępu do pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnicach ustalono, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach w dniach 16.03.2020r. – 31.03.2020r. będzie ograniczony dostęp do pomieszczeń Ośrodka wszelkie podania, wnioski, pisma, zapytania oraz pozostałą dokumentację należy składać za pośrednictwem poczty, bądź kontaktować się z pracownikami telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź systemu ePUAP. Informacje nie będą udzielane w kontakcie bezpośrednim.

Dane do kontaktu:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach
tel.: (52) 397 71 21 oraz (52) 397 25 94
fax.: (52) 397 49 48
tel. 608681909
e-mail: sekretariat@mopschojnice.pl
e-mail: dyrektor@mopschojnice.pl

Dyrektor
Dyrektor MOPS w Chojnicach przyjmuje interesantów we wtorki w godz. 10:00 - 13:00
e-mail: dyrektor@mopschojnice.pl

Dział Księgowości:

e-mail: ksiegowosc@mopschojnice.pl


Dział Świadczeń Wychowawczych, Rodzinnych i Alimentaczyjnych
tel.: (52) 396 80 70
tel.: 664 418 959

Kierownik: Agnieszka Lewińska, adres email do kontaktu: a.lewinska@mopschojnice.pl

Osoby do kontaktu świadczenia rodzinne i wychowawcze:
Grażyna Buszek nazwiska na literę A, B, C, D adres email do kontaktu: g.buszek@mopschojnice.pl
Adrianna Ostrowska nazwiska na literę G, H, I, J, L adres email do kontaktu: a.ostrowska@mopschojnice.pl
Izabela Tarlach nazwiska na literę E, F, K adres email do kontaktu: i.tarlach@mopschojnice.pl
Renata Filasek nazwiska na literę M, N, O, R adres email do kontaktu: r.filasek@mopschojnice.pl
Paweł Garbacik nazwiska na literę P, S, Ś adres email do kontaktu: p.garbacik@mopschojnice.pl
Hanna Hajdukiewicz nazwiska na literę Ł, T-Ż adres email do kontaktu: h.hajdukiewicz@mopschojnice.pl

Osoby do kontaktu fundusz alimentacyjny:
Hanna Szczepańska nazwiska na literę A-O adres email do kontaktu: h.szczepanska@mopschojnice.pl
Joanna Mionskowska nazwiska na literę P-Ż adres email do kontaktu: j.mionskowska@mopschojnice.pl

Dom Dziennego Pobytu

ul. Gdańska 18
89-600 Chojnice
tel.: (52) 565 55 22

Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn

ul. Małe Osady 2a
89-600 Chojnice
tel.: (52) 397 12 08

Numery rachunków bankowych:
- Konto podstawowe: 44 1020 2791 0000 7302 0294 4577
- Dochody Budżetu: 44 1020 2791 0000 7002 0294 4627

2020-03-11
Dla osób, które nie będą mogły odebrać żywności w dniach od 09.03.2020r. do 13.03.2020r. dodatkowe wydawanie odbędzie się w dniu 16.03.2020r. (poniedziałek) w godz. od 13.00 do 14.30
2020-03-04
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:

09.03.2020r. (poniedziałek) w godzinach 13.00-14.30 - rejony: H. Sikorska, E. Żuchlińska, S. Zakrzewski
10.03.2020r. (wtorek) w godzinach od 14.00 do 15.30 rejony: E. Imianowska. L. Kęsik-Kowalska, M. Kiżewska
11.03.2020r. (środa) w godzinach od 13.00 do 14.30 J. Rutkowska, B. Paluch, J. Błaszkowska
12.03.2018r. (czwartek) w godzinach 13.00-14.30 - rejony: A. Mazur, K. Szczepanek, M. Nowak
13.03.2020r. (piątek) w godzinach od 13.00 do 14.30 B. Federska, T. Barska, B. Leszczyńska

Przed udaniem się do Banku Żywności należy zgłosić się do pracowników socjalnych celem odebrania bonu uprawniającego do odbioru żywności.
2020-03-04
2020-03-02
Dla osób, które nie odebrały żywności w dniach od 25.02.2020r. do 02.03.2020r. dodatkowe wydawanie odbędzie się w dniu 03.03.2020r. (wtorek) w godz. od 14.00 do 15.30
2020-02-23
W ramach organizowanego przez Sąd Rejonowy w Chojnicach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” informujemy, że osoby które stały się ofiarą przestępstwa mogą skorzystać z bezpłatnej porady prawnej, udzielanej przez referendarzy sądowych, w dniach od 21 do 28 lutego 2020 roku, w godzinach od 11:00 do 13:00.

W celu uzyskania porady prosimy o zgłaszanie się do Biura Obsługi Interesanta pokój nr 10 znajdującego się na parterze w budynku Sądu Rejonowego w Chojnicach przy ulicy Młyńskiej 30.

Dalszego wsparcia osobom pokrzywdzonym udzielają podmioty, które świadczą w 2020 roku pomoc finansowaną ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Lista organizacji dostępna jest pod adresem:

https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy
2020-02-21
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:

25.02.2020r. (wtorek) w godzinach 14.00-15.30 - rejony: E. Imianowska. L. Kęsik-Kowalska, M. Kiżewska
26.02.2020r. (środa) w godzinach od 13.00 do 14.30 rejony: H. Sikorska, E. Żuchlińska, S. Zakrzewski
27.02.2020r. (czwartek) w godzinach od 13.00 do 14.30 J. Rutkowska, B. Paluch, J. Błaszkowska
28.02.2018r. (piątek) w godzinach 13.00-14.30 - rejony: A. Mazur, K. Szczepanek, M. Nowak
02.03.2020r. (poniedziałek) w godzinach od 13.00 do 14.30 B. Federska, T. Barska, B. Leszczyńska,

Przed udaniem się do Banku Żywności należy zgłosić się do pracowników socjalnych celem odebrania bonu uprawniającego do odbioru żywności.
2020-02-14
Dla osób, które nie odebrały żywności w dniach od 10.02.2020r. do 14.02.2020r. dodatkowe wydawanie odbędzie się w dniu 17.02.2020r. (poniedziałek) w godz. od 13.00 do 14.30
2020-02-06
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:

10.02.2020r. (poniedziałek) w godzinach 13.00-14.30 - rejony: H. Sikorska, E. Żuchlińska, S. Zakrzewski
11.02.2020r. (wtorek) w godzinach od 14.00 do 15.30 rejony: E. Imianowska. L. Kęsik-Kowalska, M. Kiżewska
12.02.2020r. (środa) w godzinach od 13.00 do 14.30 J. Rutkowska, B. Paluch, J. Błaszkowska
13.02.2018r. (czwartek) w godzinach 13.00-14.30 - rejony: A. Mazur, K. Szczepanek, M. Nowak
14.02.2020r. (piątek) w godzinach od 13.00 do 14.30 B. Federska, T. Barska, B. Leszczyńska

Przed udaniem się do Banku Żywności należy zgłosić się do pracowników socjalnych celem odebrania bonu uprawniającego do odbioru żywności.
2020-02-03
Dla osób, które nie odebrały żywności w dniach od 28.01.2020r. do 03.02.2020r. dodatkowe wydawanie w dniu 04.02.2020r. (wtorek) w godz. od 14.00 do 15.30
2020-01-24
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:

28.01.2020r. (wtorek) w godzinach 14.00-15.30 - rejony: H. Sikorska, E. Żuchlińska, S. Zakrzewski
29.01.2020r. (środa) w godzinach od 13.00 do 14.30 rejony: E. Imianowska. L. Kęsik-Kowalska, M. Kiżewska
30.01.2020r. (czwartek) w godzinach od 13.00 do 14.30 J. Rutkowska, B. Paluch, J. Błaszkowska,
31.01.2018r. (piątek) w godzinach 13.00-14.30 - rejony: A. Mazur, K. Szczepanek, M. Nowak
03.02.2020r. (poniedziałek) w godzinach od 13.00 do 14.30 B. Federska, T. Barska, B. Leszczyńska,

Przed udaniem się do Banku Żywności należy zgłosić się do pracowników socjalnych celem odebrania bonu uprawniającego do odbioru żywności.
2020-01-21
Dla osób, które nie odebrały żywności w dniach od 14.01.2020r. do 20.01.2020r. dodatkowe wydawanie w dniu 21.01.2020r. (wtorek) w godz. od 14.00 do 15.30
2020-01-13
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:

14.01.2020r. (wtorek) w godzinach 14.00-15.30 - rejony: E. Imianowska. L. Kęsik-Kowalska, M. Kiżewska
15.01.2020r. (środa) w godzinach od 13.00 do 14.30 rejony: H. Sikorska, E. Żuchlińska, S. Zakrzewski
16.01.2020r. (czwartek) w godzinach od 13.00 do 14.30 J. Rutkowska, B. Paluch, J. Błaszkowska,
17.01.2020r. (piątek) w godzinach 13.00-14.30 - rejony: A. Mazur, K. Szczepanek, M. Nowak
20.01.2020r. (poniedziałek) w godzinach od 13.00 do 14.30 B. Federska, T. Barska, B. Leszczyńska,

Przed udaniem się do Banku Żywności należy zgłosić się do pracowników socjalnych celem odebrania bonu uprawniającego do odbioru żywności.
2020-01-10
Program "KOPERTA ŻYCIA” w Gminie Miejskiej Chojnice

Celem programu o nazwie "Koperta życia" jest uświadomienie mieszkańcom miasta Chojnice znaczenia posiadania w miejscu ogólnie dostępnym dokładnych informacji dotyczących stanu zdrowia, które mogą być wykorzystane przez służby medyczne w przypadku stanu zagrożenia życia lub zdrowia. "Koperta życia" pełni pomocniczą rolę informacyjną w razie zagrożenia życia lub zdrowia.

„Koperta życia” to karta, w której podaje się informacje dotyczące jej właściciela – dane osobowe, numer telefonu do bliskiej osoby, przebyte choroby, zażywane leki i uczulenia. Kartę wkłada się najczęściej do lodówki, na której umieszcza się magnes z nadrukiem „Koperta życia”. Umieszczenie koperty w miejscu widocznym i dostępnym umożliwia służbom medycznym w razie wypadku lub zasłabnięcia, a także policji, straży pożarnej, straży miejskiej czy służbom socjalnym szybki dostęp do podstawowych informacji o seniorze. Dlaczego w lodówce? Bo jest to urządzenie, które znajdziemy w każdym domu i ze względu na spore rozmiary – łatwe jest do znalezienia.

Program skierowany jest do osób w wieku od 60 lat i zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Miejskiej Chojnice. Udział w Programie jest bezpłatny i dobrowolny.

Karta informacyjna może być wypełniona i podpisana przez osobę zainteresowaną lub lekarza, który w obu przypadkach potwierdza informacje o stanie zdrowia pacjenta swoim podpisem i pieczątką na podstawie danych zawartych w kartotece medycznej. Karta informacyjna powinna być aktualizowana nie rzadziej niż raz w roku lub niezwłocznie po każdej zmianie sytuacji zdrowotnej uczestnika programu.

Realizator programu nie bierze odpowiedzialności za nieaktualne dane zawarte w karcie informacyjnej.

Koperta życia jest wydawana bezpłatnie, a koszty wytworzenia pokrywa Gmina Miejska Chojnice

"Koperta życia” wraz z kartą informacyjną oraz naklejkami będzie do odbioru w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach, ul. Pl. Niepodległości 7.
2020-01-02
Nieodpłatne punkty pomocy prawnej w powiecie chojnickim w 2020 r.

Starostwo Powiatowe w Chojnicach informuje, że nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Będzie to weryfikowane poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się
4) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,
5) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.
2019-12-19
Skrócony czas pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach.

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 36/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach
z dnia 17.12.2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy w dniu 24.12.2019 r. MOPS w Chojnicach będzie czynny od godz. 7.15 do 13.00.

Za utrudnienia przepraszamy.
2019-10-17
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach informuje, iż od października realizowany będzie program Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej.

Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych. Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach zamierza złożyć wniosek o pozyskanie środków na realizacje powyższego zadania.

W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz.U.2019r. poz. 1507 ze zm.)

W celu rozeznania potrzeb osoby zainteresowane lub ich opiekunów prosi się o kontakt osobisty w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach, ul. Plac Niepodległości 7, pokój 119, I piętro, tel. 52 39 77-121 w.130 lub 131 z Panią Dorotą Podemską lub Hanną Sikorską.
Do pobrania:
2019-10-15
Wydawanie jogurtów z Banku Żywności odbędzie się w dniu 15.10.2019r. (wtorek) w godz. od 14.00 do 15.30.
2019-10-07
Dla osób, które nie odebrały napojów w dniach od 03.10.2019r. do 04.10.2019r. dodatkowe wydawanie w dniu 08.10.2019r. (wtorek) w godz. od 14.30 do 15.30
2019-10-03
Wydawanie metek i napojów z Banku Żywności odbędzie się w dniu 03.10.2019r. (czwartek) w godz. od 13.00 do 14.30.
2019-09-17
Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych - edycja 2019

Gmina Miejska Chojnice - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach przystąpił do realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2019, finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Celem Programu jest wsparcie społeczne w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osób niepełnosprawnych w wieku do 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również z orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Ze wsparcia w ramach Programu mogą skorzystać osoby spełniające warunki do udzielenia pomocy wskazane w programie, których dochód nie przekracza 350 % obowiązującego od 1 października 2018r. kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnie gospodarującej - 2.453,50 zł, dla osoby w rodzinie - 1848,00 zł.

Wartość otrzymanego dofinansowania to kwota 115.080,00zł.

Informacji dotyczących Programu udzielają pracownicy socjalni MOPS w Chojnicach w godzinach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.00, we wtorki 7.15 - 16.15.
2019-09-17
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach informuje, iż przyjmuje wnioski do Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019

Członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności, mogą skorzystać w Chojnicach z bezpłatnej dziennej opieki wytchnieniowej.

Celem głównym Programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2019 jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
a) konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
b) konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności
- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Wsparciem mogą zostać objęte osoby niekorzystające z innych form usług w miejscu zamieszkania.

Aby skorzystać z dziennej opieki wytchnieniowej, należy do wniosku dołączyć kartę oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel popisaną przez lekarza oraz przedstawić orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Działanie zostało dofinansowane ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019” i będzie realizowane do końca grudnia 2019 r

Wnioski o wsparcie w tej formie można składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach, ul. Plac Niepodległości 7, pokój 116 I piętro, pracownicy socjalni Joanna Rutkowska i Beata Paluch tel. 52 39 77-121 w. 118 lub 119.

Do pobrania:
2019-09-11
Wydawanie jogurtów z Banku Żywności odbędzie się w dniu 11.09.2019r. (środa) w godz. od 13.00 do 14.30.
2019-09-10
Informacja dotycząca rozpoczęcia Podprogramu 2019 POPŻ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach informuje, iż wydawanie artykułów żywnościowych z Podprogramu 2019 Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej rozpocznie się z końcem roku 2019 lub początkiem roku 2020.

Powodem jest unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przetargu na dostarczanie żywności.

Szczegółowe informacje znajdują się w niniejszym piśmie.
2019-08-30
Wydawanie napojów z Banku Żywności odbędzie się w dniu 30.08.2019r. (piątek) w godz. od 12.30 do 14.00.
2019-08-27
2019-08-21
Wydawanie jogurtów z Banku Żywności odbędzie się w dniu 21.08.2019r. (środa) w godz. od 13.00 do 14.30.
2019-08-07
Wydawanie jogurtów z Banku Żywności odbędzie się w dniu 07.08.2019r. (środa) w godz. od 13.00 do 14.30.
2019-08-05
ZAPROSZENIE
na spotkanie konsultacyjne poświęcone problemom małżeństwa i rodziny.

W imieniu Burmistrza Miasta Chojnice Arseniusza Finstera zapraszamy mieszkańców Chojnic na spotkanie konsultacyjne z osobami zainteresowanymi wymianą poglądów i informacji poświęconym problemom małżeństwa i rodziny.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 8 sierpnia 2019 roku o godz. 12.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Chojnicach. Ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w konsultacjach uczestniczył będzie członek Gabinetu Politycznego, Doradca Ministra Piotr Perszewski.

Szczegółowe informacje uzyskać można w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach pod nr 523977121
2019-07-16
UWAGA

Zmianie uległy numery kont bankowych MOPS. Poniżej aktualne numery kont:

- Konto podstawowe: 44 1020 2791 0000 7302 0294 4577
- Dochody Budżetu: 44 1020 2791 0000 7002 0294 4627
- Fundusz alimentacyjny: 51 1020 2791 0000 7702 0294 4643
2019-07-09
Wydawanie jogurtów z Banku Żywności odbędzie się w dniu 10.07.2019r. (środa) w godz. od 13.00 do 14.30.
2019-07-03
Wydawanie jogurtów z Banku Żywności odbędzie się w dniu 03.07.2019r. (środa) w godz. od 13.00 do 14.30.
2019-06-13
Wydawanie zupek i ciasteczek z Banku Żywności odbędzie się w dniu 14.06.2019r. (piątek) w godz. od 12.30 do 13.30.
2019-05-17
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
20.05.2019r. (poniedziałek) w godzinach 13.00-14.30 - rejony: H. Sikorska, E. Żuchlińska, S. Zakrzewski
21.05.2019r. (wtorek) w godzinach od 14.00 do 15.30 E. Imianowska, B. Leszczyńska, M. Kiżewska
22.05.2019r. (środa) w godzinach 13.00-14.30 - rejony: B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka
23.05.2019r. (czwartek) w godzinach od 13.00 do 14.30 J. Rutkowska, B. Paluch, J. Błaszkowska
24.05.2019r. (piątek) w godzinach 13.00-14.30 A. Mazur, K. Szczepanek, M. Nowak

Przed udaniem się do Banku Żywności należy zgłosić się do pracowników socjalnych celem odebrania bonu uprawniającego do odbioru żywności.

Dla osób, które nie będą mogły odebrać towaru w wyznaczonym dniu dodatkowe wydawanie będzie 28.05.2019r. (wtorek) w godzinach od 14.00 do 15.30

Wydawanie towarów w pierwszej kolejności dla osób z rejonów wyznaczonych w danym dniu!
2019-05-13
Informacja o wynikach wyboru: PRZEPROWADZENIA DIAGNOZY, INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO, GRUPOWEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO, WARSZTATÓW PSYCHOLOGICZNYCH.
Szczegóły w dziale Przetargi i konkursy.
2019-05-08
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
09.05.2019r. (czwartek) w godzinach 13.00-14.30 - rejony: H. Sikorska, E. Żuchlińska, S. Zakrzewski
10.05.2019r. (piątek) w godzinach od 13.00 do 14.30 A. Mazur, K. Szczepanek, M. Nowak
13.05.2019r. (poniedziałek) w godzinach 13.00-14.30 - rejony: J. Rutkowska, B. Paluch, J. Błaszkowska
14.05.2019r. (wtorek) w godzinach od 14.00 do 15.30 E. Imianowska, B. Leszczyńska, M. Kiżewska
15.05.2019r. (środa) w godzinach 13.00-14.30 B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka

Przed udaniem się do Banku Żywności należy zgłosić się do pracowników socjalnych celem odebrania bonu uprawniającego do odbioru żywności.

Dla osób, które nie będą mogły odebrać towaru w wyznaczonym dniu dodatkowe wydawanie będzie 17.05.2019r. (piątek) w godzinach od 13.00 do 14.30

Wydawanie towarów w pierwszej kolejności dla osób z rejonów wyznaczonych w danym dniu!
2019-04-25
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach realizujący projekt „Stop wykluczeniu – start na pracę” nr RPPM 06.01.02-0076/16-01 zaprasza do złożenia oferty na: PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY, INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO, GRUPOWEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO, WARSZTATÓW PSYCHOLOGICZNYCH.
Szczegóły w dziale Przetargi i konkursy.
2019-04-19
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach informuje o unieważnieniu postępowania na przeprowadzenie usługi psychologa.
Szczegóły w dziale Przetargi i konkursy.
2019-04-15
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
16.04.2019r. (wtorek) w godzinach 14.00-15.30 - rejony: H. Sikorska, E. Żuchlińska, S. Zakrzewski
17.04.2019r. (środa) w godzinach od 13.00 do 14.30 rejony: A. Mazur, K. Szczepanek,, M. Nowak
18.04.2019r. (czwartek) w godzinach od 13.00 do 14.30 J. Rutkowska, B. Paluch, J. Błaszkowska
19.04.2019r. Piątek nieczynne 23.04.2019r. (wtorek) w godzinach 14.00-15.30 - rejony: E. Imianowska, B. Leszczyńska, M. Kiżewska
24.04.2019r. (środa) w godzinach od 13.00 do 14.30 B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka

Przed udaniem się do Banku Żywności należy zgłosić się do pracowników socjalnych celem odebrania bonu uprawniającego do odbioru żywności.
Dla osób, które nie będą mogły odebrać towaru w wyznaczonym dniu dodatkowe wydawanie będzie 26.04.2019r. (piątek) w godzinach od 13.00 do 14.30
Wydawanie towarów w pierwszej kolejności dla osób z rejonów wyznaczonych w danym dniu!
2019-04-12
Informacja o wyborze – doradca zawodowy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach realizujący projekt „Stop wykluczeniu – start na pracę” nr RPPM. 06.01.02-0076/16 – 01 informuje o wybranym wykonawcy.
Szczegóły w dziale Przetargi i konkursy.
2019-04-03
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
04.04.2019r. (czwartek) w godzinach 13.00-14.30 - rejony: H. Sikorska, E. Żuchlińska, S. Zakrzewski
05.04.2019r. (piątek) w godzinach od 13.00 do 14.30 rejony: A. Mazur, K. Szczepanek,, M. Nowak
08.04.2019r. (poniedziałek) w godzinach od 13.00 do 14.30 J. Rutkowska, B. Paluch, J. Błaszkowska
09.04.2019r. (wtorek) w godzinach 14.00-15.30 - rejony: E. Imianowska, B. Leszczyńska, M. Kiżewska
10.04.2019r. (środa) w godzinach od 13.00 do 14.30 B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka

Przed udaniem się do Banku Żywności należy zgłosić się do pracowników socjalnych celem odebrania bonu uprawniającego do odbioru żywności.

Dla osób, które nie będą mogły odebrać towaru w wyznaczonym dniu dodatkowe wydawanie będzie 12.04.2019r. (piątek) w godzinach od 13.00 do 14.30

Wydawanie towarów w pierwszej kolejności dla osób z rejonów wyznaczonych w danym dniu!
2019-03-21
Zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku w ramach zasady konkurencyjności - doradztwo zawodowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach w związku z zamiarem przeprowadzenia doradztwa zawodowego - diagnoza uczestników projektu, w celu rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej wg specyfikacji zawartej w załączeniu "Rozeznanie rynku - doradztwo zawodowe".
Szczegóły w dziale Przetargi i konkursy.
2019-03-20
Zawiadomienie o unieważnieniu Rozeznania Rynku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach unieważnia postępowanie o udzielenie rozeznania na wykonanie usług doradztwa zawodowego.
Szczegóły w dziale Przetargi i konkursy.
2019-03-19
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
22.03.2019r. (piątek) w godzinach od 13.00 do 14.30 rejony: A. Mazur, K. Szczepanek,, M. Nowak
25.03.2019r. (poniedziałek) w godzinach od 13.00 do 14.30 J. Rutkowska, B. Paluch, J. Błaszkowska
26.03.2019r. (wtorek) w godzinach 14.00-15.30 - rejony: E. Imianowska, B. Leszczyńska, M. Kiżewska
27.03.2019r. (środa) w godzinach od 13.00 do 14.30 B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka
28.03.2019r. (czwartek) w godzinach 13.00-14.30 - rejony: H. Sikorska, E. Żuchlińska, S. Zakrzewski

Przed udaniem się do Banku Żywności należy zgłosić się do pracowników socjalnych celem odebrania bonu uprawniającego do odbioru żywności.
Dla osób, które nie będą mogły odebrać towaru w wyznaczonym dniu dodatkowe wydawanie będzie 02.04.2019r. (wtorek) w godzinach od 14.00 do 15.30
Wydawanie towarów w pierwszej kolejności dla osób z rejonów wyznaczonych w danym dniu!
2019-03-15
Dla osób, które nie odebrały napojów, zupek w dniu 14.03.2019r. dodatkowe wydawanie w dniu 15.03.2019r. (piątek) w godz. od 13.00 do 14.30
2019-03-14
Wydawanie napojów, zupek z Banku Żywności odbędzie się w dniu 14.03.2019r. (czwartek) w godz. od 13.00 do 14.30.
2019-03-05
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
07.03.2019r. (czwartek) w godzinach 13.00-14.30 - rejony: H. Sikorska, E. Żuchlińska, S. Zakrzewski,
08.03.2019r. (piątek) w godzinach od 13.00 do 14.30 rejony: A. Mazur, K. Szczepanek,, M. Nowak
11.03.2019r. (poniedziałek) w godzinach od 13.00 do 14.30 J. Rutkowska, B. Paluch, J. Błaszkowska,
12.03.2019r. (wtorek) w godzinach 14.00-15.30 - rejony: E. Imianowska, B. Leszczyńska, M. Kiżewska
13.03.2019r. (środa) w godzinach od 13.00 do 14.30 B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka

Przed udaniem się do Banku Żywności należy zgłosić się do pracowników socjalnych celem odebrania bonu uprawniającego do odbioru żywności.

Dla osób, które nie będą mogły odebrać towaru w wyznaczonym dniu dodatkowe wydawanie będzie 15.03.2019r. (piątek) w godzinach od 13.30 do 14.30

Wydawanie towarów w pierwszej kolejności dla osób z rejonów wyznaczonych w danym dniu!
2019-03-05
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach w związku z zamiarem przeprowadzenia doradztwa zawodowego - diagnoza uczestników projektu, w celu rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej wg specyfikacji zawartej w załączeniu "Rozeznanie rynku - doradztwo zawodowe".
Szczegóły w dziale Przetargi i konkursy.
2019-03-04
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach realizujący projekt „Stop wykluczeniu – start na pracę” nr RPPM 06.01.02-0076/16-01 zaprasza do złożenia oferty na Usługę: Brokera edukacyjnego.
Szczegóły w dziale Przetargi i konkursy.
2019-03-04
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach realizujący projekt „Stop wykluczeniu – start na pracę” nr RPPM 06.01.02-0076/16-01 zaprasza do złożenia oferty na PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY, INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO, GRUPOWEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO, WARSZTATÓW PSYCHOLOGICZNYCH
Szczegóły w dziale Przetargi i konkursy.
2019-02-28
Wydawanie jogurtów z Banku Żywności odbędzie się w dniu 28.02.2019r. (czwartek) w godz. od 13.00 do 14.30
2019-02-20
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
21.02.2019r. (czwartek) w godzinach 13.00-14.30 - rejony: H. Sikorska, E. Żuchlińska, S. Zakrzewski ,
22.02.2019r. (piątek) w godzinach od 13.00 do 14.30 rejony: A. Mazur, K. Szczepanek,, M. Nowak
25.02.2019r. (poniedziałek) w godzinach od 13.00 do 14.30 J. Rutkowska, B. Paluch, J. Błaszkowska,
26.02.2019r. (wtorek) w godzinach 14.00-15.30 - rejony: E. Imianowska, B. Leszczyńska, M. Kiżewska
27.02.2019r. (środa) w godzinach od 13.00 do 14.30 B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka
Przed udaniem się do Banku Żywności należy zgłosić się do pracowników socjalnych celem odebrania bonu uprawniającego do odbioru żywności.

Dla osób, które nie będą mogły odebrać towaru w wyznaczonym dniu dodatkowe wydawanie będzie 01.03.2019r. (piątek) w godzinach od 13.30 do 14.30

Wydawanie towarów w pierwszej kolejności dla osób z rejonów wyznaczonych w danym dniu!
2019-02-19
Dla osób, które nie odebrały napojów w dniu 14.02.2019r. dodatkowe wydawanie w dniu 19.02.2019r. (wtorek) w godz. od 13.00 do 14.00
2019-02-13
Wydawanie napojów i ciastek z Banku Żywności odbędzie się w dniu 14.02.2019r. (czwartek) w godz. od 13.00 do 14.30.
2019-02-05
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
07.02.2019r. (czwartek) w godzinach 13.00-14.30 - rejony: H. Sikorska, E. Żuchlińska, S. Zakrzewski
08.02.2019r. (piątek) w godzinach od 13.00 do 14.30 rejony: A. Mazur, K. Szczepanek,, M. Nowak
11.02.2019r. (poniedziałek) w godzinach od 13.00 do 14.30 J. Rutkowska, B. Paluch, J. Błaszkowska
12.02.2019r. (wtorek) w godzinach 14.00-15.30 - rejony: E. Imianowska, B. Leszczyńska, M. Kiżewska
13.02.2019r. (środa) w godzinach od 13.00 do 14.30 B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka

Przed udaniem się do Banku Żywności należy zgłosić się do pracowników socjalnych celem odebrania bonu uprawniającego do odbioru żywności.

Dla osób, które nie będą mogły odebrać towaru w wyznaczonym dniu dodatkowe wydawanie będzie 15.02.2019r. (piątek) w godzinach od 13.30 do 14.30

Wydawanie towarów w pierwszej kolejności dla osób z rejonów wyznaczonych w danym dniu!
2019-01-30
Milczący przewodnik...

„Milczący przewodnik – pilotażowy projekt dostosowania e-administracji do potrzeb osób głuchych i niedosłyszących” – zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Projekt „Milczący przewodnik” zakłada opracowanie i realizację filmów PJM (Polski Język Migowy) dla głuchych do końca 2013 roku. Filmy mają wyjaśniać jak załatwiać najważniejsze sprawy i wypełniać formularze w Urzędach Pomocy Społecznej np. MOPR MOPS PCPR oraz w Urzędach Pracy. Jest to pilotażowy projekt dostosowania e-administracji do potrzeb osób głuchych, który mamy nadzieję rozszerzy się o inne obszary administracji publicznej. Filmy zostaną umieszczone na stronach www urzędów przy pomocy specjalistycznej platformy wideo.

http://milczacyprzewodnik.likejon.pl/
2019-01-29
Dodatkowe wydawanie żywności dla osób, które jej nie odebrały w dniach od 22.01.2019r. do 29.01.2019r. odbędzie się w dniu 01.02.2019r. (piatek) w godz. od 13.30 do 14.30.
2019-01-21
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
22.01.2019r. (wtorek) w godzinach 14.00-15.30 - rejony: H. Sikorska, E. Żuchlińska, S. Zakrzewski ,
23.01.2019r. (środa) nieczynne 24.01.2019r. (czwartek) w godzinach 13.00 do 14.30 J. Rutkowska, B. Paluch, J. Błaszkowska,
25.01.2019r. (piątek) w godzinach od 13.00 do 14.30 A. Mazur, K. Szczepanek, M. Kiżewska, M. Nowak
28.01.2019r. (poniedziałek) w godzinach 13.00-14.30 - rejony: E. Imianowska, B. Leszczyńska,
29.01.2019r. (wtorek) w godzinach od 14.00 do 15.30 B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka

Przed udaniem się do Banku Żywności należy zgłosić się do pracowników socjalnych celem odebrania bonu uprawniającego do odbioru żywności.
2019-01-16
Dodatkowe wydawanie żywności dla osób, które jej nie odebrały w dniach od 09.01.2019r. do 15.01.2019r. odbędzie się w dniu 17.01.2019r. (czwartek) w godz. od 13.30 do 14.30.
2019-01-07
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
09.01.2019r. (środa) w godzinach 13.00-14.30 - rejony: H. Sikorska, E. Żuchlińska, S. Zakrzewski ,
10.01.2019r. (czwartek) w godzinach od 13.00 do 14.30 rejony: J. Rutkowska, B. Paluch, J. Błaszkowska,
11.01.2019r. (piątek) w godzinach od 13.00 do 14.30 A. Mazur, K. Szczepanek, M. Kiżewska, M. Nowak
14.01.2019r. (poniedziałek) w godzinach 13.00-14.30 - rejony: E. Imianowska, B. Leszczyńska,
15.01.2019r. (wtorek) w godzinach od 14.00 do 15.30 B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka

Przed udaniem się do Banku Żywności należy zgłosić się do pracowników socjalnych celem odebrania bonu uprawniającego do odbioru żywności.
Copyright 2014 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach